Предизвикателството ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – нови възможности за бизнес и професионално развитие

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-11-21

Младежки форум в Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

21 ноември 2018 г.

 

Дигитален маркетинг. Изграждане на личен бранд и ролята на advocacy marketing в дигиталния микс

Лектор: Етиен Янев – специалист по дигитален маркетинг, ръководител на отдел Advocacy marketing в Unify

Изберете албум:
Предизвикателството ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – нови възможности за бизнес и професионално развитие


Теми:

 • Изграждане на личен бранд
 • Управление на личния бранд
 • Дигитална следа и комуникация в социалните медии
 • Изграждане на мрежа от професионалисти
 • Практическа задача

 

Ролята на advocacy marketing в дигиталния микс

 • Какво е значението на advocacy marketing
 • Какво е приложението на advocacy marketing
 • Практики на световни технологични лидери
 • Създаване и обучение на посланици на бранда
 • Платформи за управление на дигитално съдържание
 • Създаване на стратегия и измерване на крайния успех

 

Дигитална икономика и дигитално образование - какви са възможностите за професионална реализация ? (дискусия)

 Към всички събитияTWEET to @ECinBulgaria