Служби на ЕС за информация и съдействие

Европейска комисия

Текстът е изготвен през юни 2009 г

Каталожен номер: NA-78-09-961-BG-C

http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/83/bg.doc

Служби на ЕС за информация и съдействие