Основни факти и цифри
за Европа и европейците

European Commission

Ръкописът е завършен през май 2007 г.

Каталожен номер:  NA-76-06-481-BG-C

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/bg.pdf

Основни факти и цифри