Как работи Европейският съюз?
Пътеводител за европейските институции

Европейска комисия

Ръкописът е завършен през м. юли 2007 г.

Каталожен номер: NA-AK-06-482-BG-C

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/bg.pdf

Как работи Европейският съюз?