2008 Edition
ЕС срещу климатичната промяна - на глобалните действия до 2020 и след това

Информационна брошура относно подхода на ЕС за борба с изменението на климата.

Корица "Продължаване на глобалните действия до и след 2020 г."

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/pdf/post_2012_bg.pdf

 

Източник: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/publication_bg.htm