Брошури

Повечето от темите в този списък са разгледани в брошурите „Европа в движение“. Всяка брошура се състои от около 24 страници, илюстрирана е и обяснява дадена политика или сфера на действие на Европейския съюз. Има също така и по-общи брошури за ЕС и неговото функциониране.
Щраквайки на дадена тема, ще видите всички налични брошури по нея, както и връзки към други уебсайтове на ЕС по темата.

Не всички брошури са публикувани на 23-те официални езика на ЕС. Някои от брошурите са преведени на 11 или на 21 езика, тоест езиците на държавите, присъединили се към ЕС преди 2006 г. Можете да изберете езика от специалното меню в горния десен ъгъл на тази страница. Ако дадена брошура в списъка по-долу все още не е преведена на вашия език, ще бъдете препратени към английската версия .

http://ec.europa.eu/publications/booklets/index_bg.htm