Борба срещу изменението на климата
Водещата роля на ЕС

Европейска комисия

Ръкопис, завършен през септември 2007 г. и актуализиран през септември 2008 г.

Борба срещу изменението на климатаКаталожен номер: NA-AB-08-128-BG-C 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/75/bg.pdf