ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПЛАН ЗА ЕВРОПА
(ПЛАНЪТ „ЮНКЕР“)
ЗА ПЛАНА „ЮНКЕР“
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МПС
АНАЛИЗИ
НОВИНИ И МУЛТИМЕДИЯ

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е в основата на Плана „Юнкер“. ЕФСИ е създаден в рамките на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Кой може да кандидатства:
• Компании с всякакъв размер;
• Субекти от публичния сектор;
• Национални насърчителни банки;
• Търговски банки и други финансови посредници, предлагащи финансиране за МСП и дружества със средна пазарна капитализация;
• Комунално-битови предприятия;
• Специфични инвестиционни платформи.Как да привлечете глобални инвестиции към Вашия бизнес: вижте Европейския портал за инвестиционни проекти! Регистрирайте проекта си и го направете по-видим за голяма мрежа от международни инвеститори.


ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Финансирането на проекти за инфраструктура и иновации се подпомага от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Основна характеристика на ЕФСИ е мобилизирането на частен капитал и предоставяне на средства на икономически жизнеспособни проекти, включително проекти с рисков профил.

Фондът е съсредоточен върху сектори, които поддържат устойчивия растеж и заетост в ЕС:

- стратегическа инфраструктура (цифрова, транспортна и енергийна)
- екологично устойчиви проекти (възобновяеми енергии и ресурсна ефективност)
- градско развитие, развитие на селските райони и социални проекти
- образование и обучение, научноизследователска и развойна дейност и иновации
- инвестиции за засилване на заетостта, и по-специално подпомагане на малки предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация


За големи инфраструктурни проекти над 25 милиона евро публични или частни организатори могат да кандидатстват за заем чрез Европейската инвестиционна банка.

Проектите под 25 милиона евро трябва да бъдат групирани в платформи за съфинансиране (рамкови заеми, специализирани фондове), преди да бъдат представени на ЕИБ.


Кандидатстване за финансиране към ЕИБ инвестиционните платформи


Офис на ЕИБ в България

Европейският портал за инвестиционни проекти е интернет портал, който дава възможност за връзка между инвеститори и организатори на проекти от ЕС.
ТЪРСЕНЕ НА ПРОЕКТ ДОБАВЯНЕ НА ВАШИЯ ПРОЕКТ

Може ли всеки да изпрати проект в Европейския портал за инвестиционни проекти?

Във връзка с този и други въпроси разгледайте страницата „Информация и помощ“.

ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)


Механизми на ЕС за финансиранена МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа (Плана „Юнкер“)


Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) подпомага както финансирането на проекти за инфраструктура и иновации, така и малките и средни предприятия (МСП) до 250 служители и дружествата със средна пазарна капитализация (250 – 3000 служители).

Кредитни инструменти за малък и среден бизнес, гарантирани от ЕС:

Програма COSME е с фокус МСП, които срещат трудности при търсене на финансиране, най-често висок кредитен риск или недостиг на обезпечение. Инструментътна ЕС за кредитни гаранции COSME подкрепя гаранции на оборотни заеми, инвестиционни заеми, банкови гаранции, лизинг до 150 000 евро за всички МСП. Гаранциите са за сделки с по-висок рисков профил.
Инициативата InnovFin – финансиране от ЕС е с фокус иновативни и бързоразвиващи се МСП и предприятия със средна пазарна капитализация (250 – 3000 служители). Програмата предоставя инвестиционни и оборотникредити като ЕИФ покрива част от загубите на финансовите посредници по кредити, лизинги и гаранции на стойност между EUR 25 000 и 7 500 000, осигурени чрез InnovFin.
Инициатива за МСП е с фокус бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз. Механизмът на ЕС дава гаранция от страна на ЕИФ за евентуални загуби с размер 60% от целия размер на финансирането във връзка с SME Initiative. Предимствата са улеснен достъп до финансиране, по-ниски лихви, намалени изисквания за обезпечение, бърза процедура за одобрение, гъвкавост. Инициатива за МСП е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансови инструменти за МСП през програмен период 2014-2020 г. В България се осъществява през Оперативнапрограма „Инициатива за малки и среднипредприятия“ 2014-2020.


МСП и фирмите със средна пазарна капитализация могат да осигурят финансиране на своите проекти чрез националните насърчителни банки и местните финансови посредници.

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ПРЕДОСТАВЯЩИ ФИНАНСИРАНЕ(КРЕДИТ) НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) В БЪЛГАРИЯ


ИНИЦИАТИВА ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
Инициатива за МСП

Обединена българска банка (ОББ)
https://www.ubb.bg/business-clients/kreditirane/SMEi-biznes-krediti

Райфайзенбанк България
https://www.rbb.bg/bg/small-and-medium-enterprises/loans/garantsionni-sporazumenia-eif/

Уникредит Булбанк
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/malak-biznes/finansirane/evropeyski-fondove/

ПроКредитБанк
http://www.procreditbank.bg/bg/krediti-po-evropeyski-programi/page/1107

СИБанк
https://www.cibank.bg/bg/leftmenu/ll/160

Инициатива InnovFin

Райфайзенбанк България
https://www.rbb.bg/bg/small-and-medium-enterprises/loans/garantsionni-sporazumenia-eif/

СИБанк
https://www.cibank.bg/bg/leftmenu/ll/163

ПроКредит Холдинг
http://www.procreditbank.bg/bg/krediti-po-evropeyski-programi/page/1107

Банка ДСК
https://dskbank.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/

Програма COSME

Райфайзенбанк България
https://www.rbb.bg/bg/small-and-medium-enterprises/loans/garantsionni-sporazumenia-eif/

СИБанк
https://www.cibank.bg/bg/leftmenu/ll/147

Банка ДСК
https://dskbank.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/

Национален гаранционен фонд (Група на Българска банка за развитие)
http://www.ngf.bg/bg/guarantee_schemes/garanciona-shema-cosme-2017

Списък с финансови посредници предлагащи подкрепени от ЕС инструменти за финансиране може да намерите тук:
http://www.access2finance.eu


http://www.eif.org/what_we_do/where/bg/index.htm


3. Анализи
Контакти


Свържете с нас eu.direct_bl@abv.bg:

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вашето име
Вашия E-mail адрес
Относно
Вашето съобщение
+359 73 885 017

КОНТАКТИ - ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград


2700 Благоевград, ул. " Тодор Александров 23 " ет.6,
тел: ++359 73 885 017, факс: ++359 73 885 018,
e-mail: eu.direct_bl@abv.bg, www.cci-bl.orgТози проект е финансиран от ЕС
© Copyright 2017 - 2019 All Rights Reserved EUROPE DIRECT BLAGOEVGRAD. This website was built by ADMINA BULGARIA Ltd.