Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани. EURES – Европейска мрежа за работа
Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация
Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление
Вашата Европа – информационна услуга на ЕС за граждани и предприятия
Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове
Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство
Видове правни актове на ЕС/Договори на ЕС
Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение
Върховенство на закона
Доклад относно върховенството на закона
ЕВРОДЕСК - европейска информационно-консултантска мрежа за млади хора в Европа
Еврозона
Европейска гражданска инициатива
Европейски зелен пакт
Европейски икономически и социален комитет
Европейски комитет на регионите
Европейски корпус за солидарност
Европейски механизъм за върховенството на закона
Европейски механизъм за гражданска защита
Европейски потребителски център - помощ и съвети за потребителите в Европа
Европейски семестър
Европейски социален фонд
Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната)
Законодателен процес в ЕС
Идентичност/Европейска идентичност
Инструмент за спешна подкрепа във връзка с COVID-19
Инструмент за спешна подкрепа за справяне с пандемията от коронавирус
Инструмент за спешна подкрепа на ЕС за справяне с пандемията от коронавирус
Квалифицирано мнозинство
Либерална демокрация
Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ)
Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU
Механизъм за справедлив преход
Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз
Младежка награда „Карл Велики“
Национализъм
Опортюнизъм
План за възстановяване за Европа
План за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор
План за действие за европейската демокрация
План за инвестиции на Европейския зелен пакт
Популизъм
Постистина
Постоянното представителство на Република България към ЕС
Предложението за обвързване на многогодишната финансова рамка с върховенството на закона
Председателство на Съвета на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС/Eвропейската комисия приема правни актове
Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура
Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите
Приемане на законодателството на ЕС/Специални законодателни процедури
Прилагане на законодателството на ЕС
Програма "Еразъм+"
Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health)
Процедури преди присъединяване към еврозоната
Расизъм
Свобода на словото
СОЛВИТ – услуга за извънсъдебно решаване на трансгранични спорове
Субсидиарност
Устойчивост
Фонд InvestEU
Фонд SURE на ЕС
Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU
Цензура
Най-преглеждани думи
Европейски механизъм за гражданска защита, Национализъм, Процедури преди присъединяване към еврозоната, Механизъм за справедлив преход, Европейски икономически и социален комитет, Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство, План за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор, Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната), Европейски механизъм за върховенството на закона, Програма "Еразъм+", Фонд SURE на ЕС, Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU, Инструмент за спешна подкрепа на ЕС за справяне с пандемията от коронавирус, Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура, Европейски социален фонд , Постоянното представителство на Република България към ЕС, План за действие за европейската демокрация, Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове, Председателство на Съвета на ЕС, Фонд InvestEU, EURES – Европейска мрежа за работа, Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение, Расизъм, Европейски семестър, СОЛВИТ – услуга за извънсъдебно решаване на трансгранични спорове, Върховенство на закона, Постистина, Цензура, Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация, ЕВРОДЕСК - европейска информационно-консултантска мрежа за млади хора в Европа,Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria