Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани. Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация
Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление
Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове
Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство
Видове правни актове на ЕС/Договори на ЕС
Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение
Еврозона
Европейски зелен пакт
Европейски икономически и социален комитет
Европейски комитет на регионите
Европейски семестър
Европейски социален фонд
Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната)
Инструмент за спешна подкрепа във връзка с COVID-19
Квалифицирано мнозинство
Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ)
Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU
Механизъм за справедлив преход
Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз
Национализъм
План за възстановяване за Европа
План за инвестиции на Европейския зелен пакт
Популизъм
Постистина
Постоянното представителство на Република България към ЕС
Председателство на Съвета на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС/Eвропейската комисия приема правни актове
Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура
Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите
Приемане на законодателството на ЕС/Специални законодателни процедури
Прилагане на законодателството на ЕС
Процедури преди присъединяване към еврозоната
Расизъм
Свобода на словото
Устойчивост
Фонд SURE на ЕС
Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU
Най-преглеждани думи
Приемане на законодателството на ЕС, Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната), Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ), Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU, Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове, Национализъм, Еврозона, Квалифицирано мнозинство , Европейски икономически и социален комитет, Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз, Председателство на Съвета на ЕС, Свобода на словото, Европейски зелен пакт, Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите, Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура, Приемане на законодателството на ЕС/Специални законодателни процедури, Популизъм, Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU, Европейски социален фонд , Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство, Процедури преди присъединяване към еврозоната, План за възстановяване за Европа, Европейски семестър, Постоянното представителство на Република България към ЕС, Механизъм за справедлив преход, Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение, Инструмент за спешна подкрепа във връзка с COVID-19, Устойчивост, План за инвестиции на Европейския зелен пакт, Видове правни актове на ЕС/Договори на ЕС,Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria