Електронен речник на заинтересования

Електронният речник ще бъде попълван всеки месец с понятия, насочени към по-доброто разбиране на целите и мотивите на европейските политики в тяхната цялост, отношения, причинни връзки, технологични решения и процеси, закономерности, ценности.
В речника има само някои от подходите към понятията, не всичко за тях. Направен е с възможността да бъде редактиран и допълван. Съдържанието на речника не е авторско, а е формирано от различни източници, които ще бъдат посочвани и допълвани. Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация
Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление
Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове
Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство
Видове правни актове на ЕС/Договори на ЕС
Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение
Еврозона
Европейски зелен пакт
Европейски семестър
Европейски социален фонд
Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната)
Квалифицирано мнозинство
Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU
Механизъм за справедлив преход
Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз
Национализъм
План за възстановяване за Европа
План за инвестиции на Европейския зелен пакт
Популизъм
Постистина
Председателство на Съвета на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС
Приемане на законодателството на ЕС/Eвропейската комисия приема правни актове
Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура
Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите
Приемане на законодателството на ЕС/Специални законодателни процедури
Прилагане на законодателството на ЕС
Процедури преди присъединяване към еврозоната
Свобода на словото
Фонд SURE на ЕС
Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU
Най-преглеждани думи
Приемане на законодателството на ЕС/Обикновена законодателна процедура, Свобода на словото, Европейския валутен механизъм - ERM ІІ (т.нар. чакалня на еврозоната), Фонд за възстановяване на ЕС Next Generation EU, Видове правни актове на ЕС/Договори на ЕС, Приемане на законодателството на ЕС/Eвропейската комисия приема правни актове, Еврозона, Приемане на законодателството на ЕС/Специални законодателни процедури, Национализъм, Популизъм, Европейски семестър, Eвропас - интернет платформа за всеки, който подготвя документи за работа, търси работа и информация, Приемане на законодателството на ЕС/Преразглеждане на Договорите, Видове правни актове на ЕС: Регламенти/Директиви/Решения/Препоръки/Становища/Делегирани актове/Актове за изпълнение, Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление , Европейски зелен пакт, Постистина, Европейски социален фонд , Председателство на Съвета на ЕС, Механизъм за гражданска защита на ЕС - rescEU, Квалифицирано мнозинство , Механизъм за справедлив преход, Видове законодателство на ЕС/Законодателни и незаконодателни актове, Фонд SURE на ЕС, Минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз, План за възстановяване за Европа, Процедури преди присъединяване към еврозоната, Видове законодателство на ЕС/Първично и вторично законодателство, План за инвестиции на Европейския зелен пакт, Прилагане на законодателството на ЕС,Възгледите и мненията, изразени тук, принадлежат изцяло на техните автори и не отразяват официалната позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не може да гарантира точността на информацията, съдържаща се в тях. Нито Комисията, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, носят отговорност за съдържанието или информацията, публикувана тук.План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria