Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       

СЪБИТИЯСЪБИТИЯ

1. Събития, свързани с приоритет „Борбата срещу промените в климата и устойчива енергия”

- Проект „Управител на зелената планета”

- Рок концерт „Спомен за зелената планета”

2. Граждански форум под надслов „Ти решаваш” в рамките на националната инициатива на Европейската информационна мрежа „Европа Директно” в България

3. Ден на Европа в Благоевград

4. Европейските информационни дни в Благоевградска област под надслов „Гражданите на Европа за Европейската година на творчеството и иновациите”

5. Информационни офиси на ЕИЦ „Европа Директно” – Благоевград

6. Учредяване на Европейски средношколски клуб „Общество на знанието – Европейски перспективи”. Програма на клуба за 2009 г.

7. Конкурс за есе „Идеалният европеец”

8. Регионален бизнес форум „Световната финансова и икономическа криза и нейното въздействие върху българската икономика

9. Медийната информационна кампания

Архив