Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       

Ден на Европа в Благоевград

 

Партньори: Център по изкуства – гр. Благоевград, Радио Благоевград, Програмата на „БНТ - „Пирин”.

 

Денят на Европа беше отбелязан на 11 май – празникът на Св. Св. Кирил и Методий – с идеята Европа да бъде видяна като континет с различни традиции и езици, но  със споделени ценности. Мотото на Европейския съюз «Единство в многообразието» се превърна в лайтмотив на празника.

 

Програма

 

·         Европейски хепънинг под надслов „Децата на Европа”, който включва синтез на изкуствата- паралелно присъствие на музика, танц и изобразително изкуство.

·         Откриване на изложба– керамика, графика, живопис - «9-ти май – ДЕН НА ЕВРОПА»;

·         Прожектиране на филм «Европейският парламент – моят глас в Европа»;

·         Викторина на тема «Познаваме ли Европа?»;

·         Състезание на тема «Обединена Европа»;

·         Концерт на музикалните състави на Център по изкуства – Благоевград под надслов «Европейски връстници»;