Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       

Европейските информационни дни в Благоевградска област под надслов

«Гражданите на Европа за Европейската година на творчеството и иновациите»

 

Организатори:

 • Европейски информационен център Europe Direct – Благоевград

 

 • Народните читалища в общините Благоевград, Симитли, Разлог,  Места, Якоруда, Горна Брезница, Струмяни, Сандански, Гоце Делчев, Скрът, Гърмен, Сатовча, Белица и Хаджидимово

 

Идеята на информационните дни е представяне на добри общински практики и насърчаване на иновациите в сферата на образованието, културата, социалните дейности, информационните политики, работата със социално уязвими и малцинствени групи.

 

Информационните дни имат за цел да осъществят следните дейности: 

Ø    Популяризиране дейността на информационните бюра на ЕИЦ  Europe Direct - Благоевград, разкрити през 2008 г. в 14 общини в Благоевградска област, и разпространение на информационни материали за ЕС;

Ø    Представяне на три или повече добри общински практики практики на държавни институции, образователни институции или граждански организации. Дискусия по поставената проблематика с цел мултиплициране на постигнатите резултати;

Ø    Организиране на едно културно събитие, съобразено с местните дадености: детски концерт, изложба, спортно състезание;

 

За втора година Европейският информационен център «Европа директно» - Благоевград провежда Европейски информационни дни във всички общини в Благоевградска област със съдействието на читалищата. Идеята е, хората в Пиринския край да научат повече за правата си като граждани на Европа – правото на работа, образование, пребиваване в страна членка на ЕС, правото на информация за дейността на европейските институции и възможностите за финансиране по европейски програми.

 

Тази година беше обърнато специални внимание на Европейския парламент. По време на  проведените срещи и разговори гражданите бяха запознати с функциите на тази основна европейска институция.

 

График на Европейски информационни дни в Благоевградска област

 

 1. Белица – 30 април
 2. Места – 14 май
 3. Гърмен – 19 май
 4. Сатовча – 21 май
 5. Скрът – 22 май
 6. Симитли – 26 май
 7. Сандански – 28 май
 8. Разлог – 29 май
 9. Якоруда – 1 юни
 10. Гоце Делчев – 2 юни
 11. Горна Брезница – 3 юни
 12. Хаджидимово – 4 юни
 13. Струмяни – 5 юни
 14. Благоевград – 10 юни

Целева аудитория: Местната общност, неправителствени организации, администрация, представители на местния бизнес, учители и ученици, медии;