Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       

Конкурс за есе на френски език на тема «Идеалният европеец»

 

Партньори: Университетски ресурсен център за франкофонски изследвания и

Алианс Франсез

 

 

Конкурсът е обявен по повод Европейския ден на езиците, с който се отбелязва културното и езиковото многообразие

Условие за участие

  • Участници: ученици и  студенти между 17 и 22 години
  • Език на есето: френски
  • Краен срок за изпращане на есетата: 1 декември 2009 г.

Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (име, адрес, телефон, електронна поща), изучавана специалност и учебно заведение.

Изисквания към есето

1. Желателно е да бъдат спазени основните изисквания към този литературен жанр.

Да бъде ориентирано към ниво В2 на Общоевропейската езикова рамка.

2. Език на есето: френски

3. Обем на есето: до 600 думи /две компютърни страници/ с размер на шрифта 12 pt

Оценяване

Есетата са оценени от тричленно жури, съставено от партньорските организации, по следните критерии: съответствие с темата, оригиналност, познаване на европейския контекст, степен на владеене на френски език, яснота на посланието, универсалност на посланието, способност да се ангажира вниманието на читателя.

Награден фонд:

1 награда – 150 лв.

2 награда – 100 лв.

3 награда – 50 лв.

Наградените участници ще участват в специализираната рубрика на Европейски информационен център „Европа Директно” по Радио Благоевград. Есетата ще бъдат публикувани в сайта на ЕИЦ.

Всички участници ще получат грамота за участие.