Открити уроци за ученици, преподаватели и родители на тема „Как работи Европейският съюз?”

 

Май – Юни, 2008; Октомври – Декември, 2008

Европейски информационен център Европа Директно – Благоевград проведе  открити уроци за ученици, преподаватели и родители на тема „Как работи Европейският съюз?” в 8 средни общообразователни училища в Благоевград.