Европейски информационни дни  Пиринския край /май – юни/

Европейски информационен център Европа Директно – Благоевград към Търговско-промишлена палата – Благоевград организира Европейски информационни дни  в общините Благоевград, Симитли, Разлог,  с. Места, Якоруда, с. Горна Брезница, с. Микрево, Сандански, Гоце Делчев, с. Скрът, Гърмен, Сатовча, Белица, Хаджидимово. Мото на информационните дни „Европейският съюз – споделени ценности и предизвикателства”. Европейските информационни дни са организирани със съдействието на общинските читалища.

Информационните дни имат за цел да осъществят следните дейности: 

Целева аудитория: Местната общност, Местните неправителствени организации, Местната администрация, Местните малки и средни предприятия (представители на местния бизнес), Учители и ученици, Местните медии;
График на събитията:

1. Белица                   -           25 април
2. Якоруда                 -           9 май
3. Разлог                    -           20 май
4. Микрево                -           23 май
5. Симитли                -           26 май
6. Сатовча                 -           27 май
7. Гърмен                   -           28 май
8. Скрът                     -           30 май
9. Гоце Делчев          -           2 юни
10. Места                   -           3 юни
11. Сандански           -           4 юни
12. Горна Брезница  -           5 юни
13. Благоевград        -           6 юни
14. Хаджидимово     -           10 юни

15 май, 2008 г.
Зала „Европа”, Правно-исторически факултет - Студентска кръгла маса „Разширяването на Европейския съюз – европейската перспектива пред Западните Балкани”. Съвместна проява на Документационен център Europe Direct – Благоевгард, Европейски информационен център Europe Direct – Благоевгард и Правно-исторически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”.