Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       

Борбата срещу промените в климата и устойчива енергия

 

Във връзка с един от основните приоритети на ЕК Борбата срещу промените в климата и устойчива енергия, ЕИЦ „Европа Директно” - Благоевград предвижда набор от дейности, насочени към младите хора – Проект „Управител на зелената планета”, който включва подготовка и изпълнение на средношколски проекти, свързани с кампанията за борба срещу климатичните промени; Рок концерт под надслов „Спомен за Зелената планета”, дискусии и кинолектории в средношколския клуб „Общество на знанието – Европейски перспективи”, медийни проекти, изготвяне и отпечатване на книга След утрешния ден... Бъдещето на Планетата е в нашите ръце. Печатната книжка е част от кампанията за борба срещу климатичните промени под егидата на Европейската комисия. Съдържанието на книжката е разделено на три части: Къде сме сега? Накъде вървим? Какво да направим за нашето „утре”?

 

Проект: „Управител на зелената планета

Поеми отговорност!”

 

 

Обхват: Ученици от гимназиалния курс на СОУ в Благоевград

Етапи:

1 ЕТАП: Обучение на средношколците от средните общообразователни училища в Благоевград на тема „Как да напишем и изпълним проект” в рамките на три семинара

Място:  Европейски информационен център „Европа директно” - Благоевград

2 ЕТАП: След приключване на обучението, участниците в него кандидатстват със свои проектни предложения. Одобрените проекти се финансират от бюджета на   ЕИЦ „Европа Директно”. 

3 ЕТАП: Подбор на проектите от комисия. Класиране               

4 ЕТАП: Изготвяне на мултимедийни презентации на 3-те най-добри проекта

5 ЕТАП: Представяне на най-добрите проекти пред медиите и широката общественост

6 ЕТАП: Финансиране и изпълнение на 3-те най-добри проекта.

 

 

Одобрени проекти

 

Училище за екозащитници

Целева група: 100 ученици от началния курс /2-4 клас/

Дейности:

-          Четири открити урока на тема „Как да помогна?”/глобално затопляне, събиране на отпадъци, пестена на електрически ток, вода и други важни съвети/;

-          Ековикторина;

-          Куклен театър – приказка „Да опазим земята чиста”;

-          Дискусия на тема: „Какво да направим, за да опазим земята чиста?”;

-          Изготвяне и отпечатване на книжка за оцветяване „Училище за екозащитници”;

-          Организиране на изложба с детски рисунки на екологичана тема;

 

И ние можем да помогнем на планетата земя

Целева група: 70 ученици от Обединен детски комплекс /7-10 кл./

Дейности:

-          Създаване на сайт за проблемите, свързани с промените на климата;

-           Изготвяне на листовка с информация за дейности за ограничаване на вредите от глобалното затопляне;

-          Провеждане на среща със специалист по горите и озеленяването за обсъждане на мерките за опазване на горския фонд;

-          Провеждане на среща със специалисти по транспорта за дискутиране на отговорността на фирмите и на всеки отделен човек за намаляване на вредните емисии;

-          Излъчване на тематично предаване за глобалното затопляне в детското радиопредаване „Тийнзона

 

Да погледнем нагоре, да закърпим небето

Целева група: 30 ученици от началния курс /1-4 клас/

Дейности:

-          Обучение на тема „Погледни нагоре, закърпи небето”

-          Прожекция на анимационен филм „Ози Озон” – екологичен филм, свързан с проблема за разрушаване на озоновия слой;

-          Решаване на мултимедиен тест „Ламята Вихра” – екологични въпроси, свързани с информацията от анимационния филм;

-          Изготвяне на дипляна;

-          Радиопредаване в детската редакция „Хей хлапета”

 

 

Ти контролираш изменението на климата

Целева група: 42 ученици /8 - 10 клас/

Дейности:

-          Екодискусия на тема „Ти контролираш  измението на климата”

-          Презентация на тема „Промените в климата – реалност”

-          Прожектиране на анимационен филм „Energylets save it

-          Лекция на тема „Да закърпим небето”

-          Дискусия. Изводи.

-          Провеждане на ековикторина „Започни на чисто!”

-          Изготвяне на дипляна;

 

Рок за борба срещу климатичните промени под надслов

„Спомен за зелената планета”

 

Организиране на рок концерт на  22 април - Ден на Земята като призив за действие срещу изменението на климата. Целева аудитория: средношколци от Благоевград.

Концертът под надслов  „Спомен за зелената планета” с участието на рок група „Епизод” беше проведен като част от кампанията на Европейската комисия за по-добро разясняване на последствията от изменението на климата. Филм, свързан с това как да пестим енергия, какво да направим, за да дишаме по-чист въздух, как да използваме водата по-отговорно представи това, което всеки може да направи за ограничаване на последствията от човешката дейност върху климата. Бяха раздадени и информационни материали.