Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

TWEET to EC in Sofia       
Регионален конкурс за лого на тема «Земята – нашият чист дом»
  • Идеята на конкурса, организиран от Европейски информационен център «Европа Директно» - Благоевград и Обединен детски комплекс, е да даде художествен израз на отношението на учениците към околната среда и да формира култура за доброволчески дейности, свързани с опазване на природата около нас.
  • В конкурса участват ученици от всички училища и школи от ІІІ до ХІІ клас в две категории:
  • III – V клас: проектът за лого е на хартиен носител, във формат не по-голям от А4, техника и бои по избор;
  • VI – XI клас: проектът за лого е в електронен вид, изработен на Corel Draw или Adobe Photoshop. Формати .gif и .jpg (до 800 kb). Проектите са с резолюция минимум 300 dpi.
  • Всеки проект за лого е базиран на текст, графично изображение или е комбинация от двете;
  • Дизайнът на логото е авторски;
  • С проекта, класиран на първо място, ще бъдат изработени рекламни материали и цветно пано в кв. Вароша.

  •