Европейски информационен център EUROPE DIRECT            Благоевград

КОНТАКТИ  1. 2700 Благоевград, ул. " Тодор Александров 23 " ет.6,
  2. тел: ++359 73 885 017, факс: ++359 73 885 018,
  3. e-mail: eu.direct_bl@abv.bg, www.cci-bl.org


Изпратете ни E-mail :