Европейска гражданска инициатива: Комисията решава да регистрира инициатива за „забрана на практиките за масово биометрично наблюдение“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2021-01-07

Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива (ЕГИ), озаглавена „Инициатива на гражданското общество за забрана на практиките за масово биометрично наблюдение“. Организаторите на ЕГИ настоятелно призовават Комисията да предложи правен акт за окончателно прекратяване на безразборното и произволното използване на биометрични данни по начини, които могат да доведат до масово наблюдение или неправомерна намеса във връзка с основните права.


Комисията счита, че ЕГИ е допустима от правна гледна точка, тъй като отговаря на необходимите условия. Поради това тя реши да я регистрира. На този етап Комисията не е анализирала ЕГИ по същество.

Следващи стъпки

След днешната регистрация на ЕГИ организаторите могат да започнат през следващите 6 месеца процеса на събиране на подписи за подкрепа. Ако в рамките на 1 година ЕГИ получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от 6 месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да обоснове решението си.

Контекст

Европейската гражданска инициатива беше въведена с Договора от Лисабон като инструмент, с който разполагат гражданите, за определяне на дневния ред. Тя стартира официално през април 2012 г.

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правни актове в областите, в които разполага с правомощие за предприемане на действия.

Условията за допустимост са: 1) предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, 2) да не представлява явна злоупотреба, да не е явно несериозно или злонамерено и 3) да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

От стартирането на ЕГИ досега Комисията е регистрирала общо 76 граждански инициативи и е отхвърлила 26 поради несъответствие с условията.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_22Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria