Eвропейският съюз (ЕС) и Африканският съюз (АС) сключват партньорство за повишаване на готовността за извънредни ситуации, свързани със здравето

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-12-07

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Африканският център за контрол и профилактика на заболяванията (Africa CDC) стартираха нова инициатива за партньорство с цел укрепване на капацитета на Africa CDC за подготвеност и реакция при заплахи за здравето в Африка.


Финансираният от ЕС четиригодишен проект „ЕС за здравна сигурност в Африка: ECDC за Africa CDC“ също така ще улесни хармонизираното наблюдение и събиране на данни за заболяванията и ще подкрепи изпълнението на стратегията на Africa CDC във връзка с работната сила в областта на общественото здравеопазване.

Този проект демонстрира ангажимента на Европейския съюз да подпомогне повишаването на готовността за действие при извънредни ситуации в областта на здравето в световен мащаб и за засилване на подкрепата за здравните системи в Африка.

В рамките на това партньорство Africa CDC и ECDC ще могат да обменят опит и поуки от работата с африканските и европейските държави членки във връзка с континенталното хармонизирано наблюдение на инфекциозните болести, обмена на данни, ранното откриване на заплахи, както и по отношение на готовността, оценката на риска, бързата реакция, действията при извънредни ситуации и начините за адаптирането им към техните нужди. Компонентите за изграждане на капацитет в тези области ще бъдат включени в съществуващите инициативи и стратегии на Africa CDC за подкрепа на африканската рамка за здравна сигурност. 

Финансираният по линия на Европейския фонд за развитие проект включва споразумение с ECDC за финансово участие в размер на 9 млн. евро и за допълнителна безвъзмездна помощ за Africa CDC в размер на 1 млн. евро за покриване на разходите за персонал по проекта. Споразумението ще влезе в сила на 1 януари 2021 г.

Контекст

Както останалите държави по света, африканските страни изпитват належащи нужди в областта на здравеопазването и ще понесат икономически и социални последици от пандемията от коронавирус. Поне 8 млрд. евро от целия пакет мерки във връзка с коронавируса в рамките на „Екип Европа“ ще бъдат за подкрепа на действия в Африка. В сферата на здравеопазването помощта ще бъде насочена предимно към засилване на капацитета за подготвеност и реакция на държавите с най-уязвими здравни системи.

Още преди избухването на пандемията от COVID-19 за здравеопазване бяха отпуснати 2,6 милиарда евро от финансирането на ЕС за устойчиво развитие за периода 2014—2020 г. Част от тези средства бяха насочени пряко към здравната сигурност и укрепването на здравните системи, включително 1,1 милиарда евро в 13 африкански държави: Буркина Фасо, Бурунди, Централноафриканска република, Демократична република Конго, Етиопия, Гвинея (Конакри), Гвинея Бисау, Либия, Мавритания, Мароко, Нигерия, Судан, Зимбабве.

Чрез програмата за партньорство със СЗО „Укрепване на здравните системи за всеобщо здравно осигуряване“ ЕС инвестира в изграждането на здравни системи, които предоставят качествени услуги за всички в над 80 държави в Африка, Карибите, Тихоокеанския басейн и Азия. Финансовият принос на ЕС по програмата за партньорство за периода 2012—2022 г. възлиза на 197,7 млн. евро.

Пандемията доведе до засилване на необходимостта от глобална солидарност, многостранно сътрудничество и партньорства за справяне с епидемиите. В дългосрочен план и по време на фазата на възстановяване този подход, насочен към партньорство, следва да се прилага и за подновяване на инициативите за укрепване на здравните системи и постигане на напредък по отношение на всеобщото здравно осигуряване, по-специално чрез подходи за първична здравна помощ, които имат за цел да отговорят на нуждите на повечето хора.

ECDC е независима агенция на ЕС, чиято мисия е да укрепва защитата на Европа от инфекциозни заболявания. Центърът е създаден през 2004 г. и се намира в Стокхолм, Швеция. Комисията наскоро представи предложение за значително засилване на мандата на ECDC.

Africa CDC е създаден през 2017 г. като специализирана институция със задача да подпомага подготвеността и реакцията на членовете на Африканския съюз на заплахи от болести в Африка. Неговата централа се намира в Адис Абеба, Етиопия.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2320Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria