Екип Европа: Стартиране на платформата Digital4Development, за да се оформи справедливо цифрово бъдеще в целия свят

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-12-08

Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен официално ще открие платформата Digital4Development (D4D) в присъствието на представители на основалите я пет държави — членки на ЕС, в рамките на германското председателство на Съвета на ЕС.


В допълнение към участието на пет държавни и правителствени ръководители на Германия, Франция, Белгия, Естония и Люксембург, още шест държави — членки на ЕС (Финландия, Литва, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция), вече подписаха писмото за намеренията да се присъединят към D4D заедно с публични институции, промишлеността, гражданското общество и академичните среди.

Платформата „Африкански съюз — Европейски съюз D4D“, първият оперативен регионален компонент, ще бъде стартирана в рамките на групата на високо равнище за партньорство между Европейския съюз и Африканския съюз в областта на цифровата трансформация. Тя ще функционира като стратегически инструмент за постигане на напредък в многостранния диалог, съвместните партньорства и инвестициите в африканската цифрова икономика.

С 20 % от Плана за възстановяване „Next Generation EU“, посветени на цифровия преход, в рамките на следващата многогодишна финансова рамка ЕС ще увеличи инвестициите си в цифрови партньорства с Африка.

Участниците в групата на високо равнище за партньорство между Европейския съюз и Африканския съюз в областта на цифровата трансформация подчертаха значението на запазването на суверенитета на Африка в областта на цифровите технологии и данните и приветстваха водещата инициатива на ЕС и АС за данните като фактор, който ще промени развитието на африканската икономика, основана на данни. Цифровият иновационен мост между Африка и Европа (AEDIB) е ключов инструмент за свързване на цифровите иновационни екосистеми, укрепване на сътрудничеството и насърчаване на обмена между съседните континенти.

Контекст

Създаването на платформата „Африкански съюз — Европейски съюз D4D“ ще се основава на препоръките в доклада на работната група на ЕС—АС по въпросите на цифровата икономика (ЕС—АС DETF). Тя вече включва пет държави — членки на ЕС, промишлеността на ЕС и ключови африкански партньори, като Африканския съюз и „Интелигентна Африка“.

Платформата D4D ще започне поредица от многостранни инициативи между Африка и Европа, за да се насърчи разгръщането на собствената стратегия за цифрова трансформация на Африканския съюз, която беше приета по-рано тази година. Водещата инициатива на ЕС и АС за данните и цифровият иновационен мост между Африка и Европа са сред първите инициативи на D4D.

Платформата D4D също така ще бъде основният канал за привеждане в действие на подхода Екип Европа в цифровата трансформация, като позиционира ЕС със своя ориентиран към човека модел на цифрова икономика на световната цифрова карта.

В този контекст и под патронажа на Европейската комисия и германското министерство на икономическото сътрудничество и развитие, Smart Development Hack, стартиран през април 2020 г., събра над 1000 иновативни цифрови решения, за да помогне за справяне с извънредната ситуация. Деветте най-добри идеи получиха финансова и техническа помощ за преминаване към етапа на изпълнение.

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2321Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria