Възстановяването след COVID-19: акцент върху климата

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-12-02

Планът на ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19 цели да положи основите на климатично неутрална и устойчива Европа.


Здравната криза и борбата с икономическите последици от нея са основен приоритет в работата на ЕС, но мерките за възстановяване отчитат нуждата от трансформация на Европа в екологична посока.


Предложението на Комисията за фонд от 750 млрд. евро за икономическо стимулиране в допълнение към промененото предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. отговориха на призивите на Парламента за мащабен пакет за реконструкция на Европа, в който централно място следва да играе борбата срещу климатичните промени.


Планът за възстановяване на европейската икономика с название "Ново поколение ЕС", цели да намали ефекта от кризата и да създаде предпоставки за устойчиво развитие след нея.


Преговорният екип на Парламента и председателството на Съвета постигнаха споразумение през ноември 2020 г. за дългосрочния бюджет и плана за възстановяване. Договореностите предвиждат поне 30% от средствата да бъдат насочени в подкрепа на действията на ЕС относно климата.


Освен това 7,5% от годишните разходи през 2024 г. и 2025 г. ще бъдат насочени за поддържане на биоразнообразието, а от 2026 г. този дял ще се повиши на 10%..


Научете повече за напредъка на ЕС по постигане на целите относно климата.


Климатичната неутралност става част от законодателството на ЕС


Извънредната ситуация, която Европейският парламент провъзгласи през ноември 2019 г., изисква приемането на редица мерки за засилване на ангажимента на ЕС към климатична неутралност.


През декември 2019 г. Комисията очерта рамка за Зелен пакт за климата в Европа, а през март предложи законодателство за постигането на нулеви нетни емисии в ЕС до 2050 г.


В отговор депутатите призоваха за по-голямо намаляване на емисиите, за да може ЕС да постигне набелязаната цел.


През октомври 2020 г. Парламентът одобри преговорната си позиция относно законодателния акт за климата. Депутатите подкрепиха целта за климатична неутралност до 2050 г. и поискаха 60% намаляване на емисиите на парникови газове ди 2030 г. в сравнение с 1990 г. Тяхната позиция е по-амбициозна от предложението на Комисията за съкращаване на емисиите с 55%. Настоящата цел за 2030 г. е 40% по-малко емисии.


Законодателният акт за климата трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и от Съвета на ЕС, за да може да влезе в сила. Парламентът иска целите за намаляване на емисиите да бъдат приети преди провеждането на следващата глобална конференция за климата, която бе отложена за 2021 г. поради пандемията. Очаква се Парламентът да се произнесе по законодателното предложение за климата през октомври.


Запознайте се с хронологията на преговорите на световно ниво за мерките относно климата и приноса на ЕС.


Стратегията на ЕС за климата

 

Обявеният през ноември 2019 г. Зелен пакт цели да преобрази европейската икономика и да я направи неутрална спрямо климата. Пактът включва широк кръг от теми - мерки за климата, земеделие, транспорт, защита на биоразнообразието и борба със замърсяването. Сред конкретните предложения на Комисията са:

 

 

Научете какво прави Европейският съюз за възстановяване от кризата с коронавируса и се запознайте с хронологията на мерките.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria