Селскостопанска политика на ЕС: доходите на фермерите ще бъдат защитени

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-12-08

Забавянето в преговорите за селскостопанската политика на ЕС няма да засегне доходите на стопаните. Парламентът ще гласува през декември мерки за плавен преход.


Сега действащите правила за Общата селскостопанска политика на ЕС ще бъдат заменени с нови, но към момента преговорите между европейските институции не са приключили. Затова бе договорен преходен период до 2022 г., по време на който ще продължат да важат ключови клаузи за плащанията към земеделските стопани и така ще се осигури яснота и предвидимост на условията за сектора.

 

Европейският парламент, Комисията и Съветът постигнаха предварително съгласие по мерките на 30 юни. По време на пленарната сесия през декември споразумението ще бъде подложено на окончателно гласуване от депутатите.

 

Общата селскостопанска политика

 

Общата селскостопанска политика стартира през 1962 г. и цели да подобри производителността в селското стопанство, да насърчи развитието на селските райони, да допринесе за справяне с предизвикателствата за околната среда и климата и да осигури справедливи доходи на фермерите.

 

Тези цели се постигат чрез:

 

 

За да бъдат реализирани тези мерки, е необходимо финансиране от бюджета на ЕС. Над една трета от средствата в бюджета на ЕС за 2020 г. са заделени за селскостопанската политика.

Позицията на Европейския парламент: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20201113STO91593/selskostopanska-politika-na-es-dokhodite-na-fermerite-shche-bdat-zashchiteniКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria