Реч за състоянието на Съюза 2020г.

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-09-16

В речта си за състоянието на Съюза, произнесена на 16 септември 2020 г., председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи визията си за Европа, която излиза по-силна от пандемията, заредена с нови сили и жизненост.


Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пое ангажимент Европейската комисия да постигне устойчиво и преобразяващо възстановяване, което ще предостави на Европа глобална платформа за икономическо, екологично и геополитическо лидерство. 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ

Мерките в отговор на коронавируса и опазването на здравето на Европа в бъдеще 

Председателят призова за извличане на поуки, като заяви, че Европа трябва да изгради по-силен Европейски здравен съюз с добре подготвена за бъдещето и добре финансирана програма на ЕС в областта на здравеопазването (EU4Health), подсилена Европейска агенция по лекарствата (EMA) и укрепен Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). 

Тя обеща да изгради Европейска агенция за биомедицински научни изследвания и развойна дейност (BARDA), за да се повиши капацитетът на Европа за реагиране на трансгранични заплахи. Председателят призова за дебат относно новите правомощия на ЕС в областта на здравеопазването като част от предстоящата Конференция за бъдещето на Европа.

ЕС, който закриля

Председателят Фон дер Лайен подчерта значението на укрепването на социалната пазарна икономика на Европа и на защитата на работниците и предприятията от външни сътресения. Тя обеща да предложи правна рамка за определяне на минимална заплата, като подчерта, че има полза от минималната работна заплата — и че е време хората да получават достойно възнаграждение за положения труд. 

Председателят обеща действия за стимулиране на единния пазар, укрепване на икономическия и социален съюз, възобновяване на цялостното функциониране на Шенгенското пространство, актуализиране на стратегията на ЕС за промишлеността и адаптиране на нейната рамка в областта на конкуренцията.

Европейски зелен пакт — намаляване на емисиите с най-малко 55 % до 2030 г.

Председателят разкри, че Европейската комисия предлага да се увеличи целта за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %. По този начин ЕС ще поеме по пътя към неутралност по отношение на климата до 2050 г. и ще изпълни задълженията си по Парижкото споразумение. Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите ще помогне да се гарантира, че и други ще последват примера на Европа. 

До следващото лято Комисията ще преразгледа всички законодателни актове на ЕС в областта на климата и на енергетиката, за да ги направи „подходящи за 55“. 

Освен това председателят обяви, че 30 % от средствата в размер на 750 милиарда евро за #NextGenerationEU ще бъдат набрани чрез „зелени“ облигации. А 37 % от средствата ще бъдат инвестирани в целите на инициативата Европейски зелен пакт, включително във „водещи“ европейски проекти — водородна стратегия, екологосъобразно строителство и един милион електрически зарядни точки. 

Тя призова за нов европейски „Bauhaus“ като платформа за съвместна работа между архитекти, инженери и проектанти, с която да се даде старт на архитектурния стил на нашето време, който отразява стремежите ни да превърнем Европа в първия неутрален по отношение на климата континент.

Цифровото десетилетие на Европа

Председателят Фон дер Лайен подчерта, че Европа трябва да поеме водеща роля в областта на цифровите технологии или в противен случай ще трябва да следва пътя на другите . Тя призова за общ план за цифрова Европа с ясно определени цели за 2030 г., като например за свързаност, умения и цифрови обществени услуги. Освен това тя обяви, че ЕС ще инвестира 20 % от бюджета за NextGenerationEU в областта на цифровите технологии. 

Жизнена Европа в един уязвим свят

Председателят призова за съживяване и реформиране на многостранната система, включително ООН, СТО и СЗО. Тя обеща, че Европейската комисия, че предложи европейски закон „Магнитски“ и призова държавите членки да одобрят гласуването с квалифицирано мнозинство в областта на външните отношения поне що се отнася до правата на човека и прилагането на санкции.

Позовавайки се на ново начало със стари приятели, председателят заяви, че Европа е готова да изгради нова трансатлантическа програма със САЩ и да постигне договореност с Обединеното кралство, при условие че то спази Споразумението за оттегляне, въпрос на законност, доверие и добра воля, от който ние никога няма да се откажем. 

Председателят пое ангажимент за пакет за икономическо възстановяване за Западните Балкани и изтъкна значението на отношенията на Европа с Африка: не просто съседи,…а естествени партньори. 

И накрая, председателят Фон дер Лайен се ангажира да използва дипломатическата сила и икономическото влияние на Европа за договаряне на споразумения, които ще доведат до пормяна по въпроси, свързани с етиката, правата на човека и околната среда. Тя подчерта, че ЕС желае глобално споразумение относно данъчното облагане на цифровия сектор, но че ще го направи самостоятелно, ако това не може да бъде постигнато: „Искам Европа да бъде световен застъпник за справедливост.“

Нов пакт за миграцията

Председателят заяви, че следващата седмица Комисията ще представи своя нов пакт за миграцията с подход, основан на хуманност, солидарност и ясно разграничение между лицата, които имат право на престой, и тези, които нямат. Тя обеща, че Комисията ще се намеси и поеме отговорност за справяне с положението след пожара в Мориа, но: ако се намесим, тогава очаквам държавите членки също да поемат отговорност…Миграцията е европейско предизвикателство и всички в Европа трябва да поемат своята част от в него.

Върховенство на закона

Председателят подчерта, че преди края на септември Комисията ще приеме своя първи годишен доклад относно принципите на правовата държава, обхващащ всички държави членки. Председателят Фон дер Лайен пое ангажимент да гарантира, че средствата на ЕС се изразходват в съответствие с принципите на правовата държава. 

Антирасизъм и борба с престъпленията от омраза и дискриминацията

Председателят Фон дер Лайен обяви, че Комисията ще представи европейски план за действие за борба с расизма, ще укрепи законодателството в областта на расовото равенство и ще разшири списъка на престъпленията на равнище ЕС, като включи всички форми на престъпленията от омраза и словото на омраза, независимо дали се основават на раса, пол или сексуална ориентация. Комисията ще определи и своя първи координатор за борба с расизма. Тя ще представи стратегия за укрепване на правата на ЛГБТКИ и ще настоява за взаимно признаване на семейните отношения в ЕС. 

Писмо за намерения

Речта на председателя Фон дер Лайен е придружена от „Писмо за намеренията“ до председателя на Европейския парламент Дейвид Сасоли и до германския канцлер Ангела Меркел, която ръководи ротационното председателство на Съвета. Писмото съдържа списък с инициативи, които Европейската комисия възнамерява да представи през следващата година, за да постигне целите, заложени в речта. 

Оригиналната версия на речта може да бъде намерена тук.Към всички новиниTWEET to @ECinBulgaria