обявена през март от публично-частното партньорство Инициатива за иновативни лекарства.

" /> обявена през март от публично-частното партньорство Инициатива за иновативни лекарства.

">

Коронавирус: 117 млн. евро за лечение и диагностициране по линия на Инициативата за иновативни лекарства

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-05-12

Европейската комисия обяви, че 8 големи научноизследователски проекта, насочени към разработката на терапии и диагностични средства за коронавируса, са избрани след приключването на ускорената процедура за представяне на предложения, обявена през март от публично-частното партньорство Инициатива за иновативни лекарства.


За да могат повече висококачествени предложения да получат финансиране, Комисията увеличи приноса си от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••“ на 72 млн. евро (при първоначално планирани 45 млн.). Още 45 млн. евро ще предоставят фармацевтичният сектор, асоциираните към ИИЛ партньори и други организации, ангажирани с проектите, като така общият размер на инвестицията ще достигне 117 млн. евро. 

Мария Габриел, комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: За да се справим с пандемията и да се подготвим за евентуално ново разпространение на вируса, трябва да обединим познанията и ресурсите на публичния и частния сектор. С финансирането от програма „Хоризонт 2020“ и от нашите партньори от сектора и от други сфери ускоряваме разработването на диагностични средства и терапии за коронавируса — основни инструменти, от които се нуждаем, за да се справим с извънредната в световен мащаб ситуация.

Избраните днес проекти са част от общия европейски отговор на разпространението на коронавируса, който Комисията координира от началото на кризата. На 4 май Комисията пое ангажимент за общо финансиране в размер на 1,4 млрд. евро по време на донорската проява за глобалния отговор на коронавируса, като 1 млрд. евроТърсене на налични преводи за тази връзкаEN••• ще бъдат осигурени чрез „Хоризонт 2020“ и ще бъдат насочени към разработването на ваксини, нови терапии и диагностични средства, с които да бъде предотвратено разпространението на заболяването. От януари 2020 г. Комисията е мобилизирала общо 325 млн. евро в рамките на „Хоризонт 2020“. Част от това финансиране са 48,2 млн. евро, предоставени на 18 научноизследователски проектаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••, които започнаха работа по подготвеността за епидемични взривове и отговора на тях, разработването на бързи диагностични тестове за приложение на място, на нови терапии и нови ваксини.

В рамките на поканата на ИИЛ ще се финансират 8 проекта — 5 от които ориентирани към диагностиката и 3 към лечението. Проектите за диагностични средства имат за цел да са разработят тестове, които могат да се използват навсякъде — в лекарски кабинет или в дома на пациента, и осигуряват резултат в рамките на 14-40 минути. Останалите проекти, които са насочени към разработката на терапии, ще работят предимно по настоящия взрив от коронавирус, но ще положат и значителни усилия по отношение на подготовката за евентуално ново разпространение на вируса в бъдеще.

В проектите участват общо 94 организации — университети, научноизследователски организации, фирми и публични организации. Значително е и участието на малки и средни предприятия. Те съставляват 20 % от включилите се и ще получат 17 % от бюджета.

Списъкът на избраните за финансиране проекти, с които ИИЛ предстои да сключи споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, е на разположение тукТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••.

Контекст

Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ) е публично-частно партньорство между Европейската комисия и фармацевтичната промишленост, представлявана от Европейската федерация на фармацевтичните предприятия и сдружения (EFPIA). Неговата цел е да спомогне за постигането на по-добро здраве, като ускори разработването на иновативни лекарствени средства, особено в областите, в които има медицинска или социална потребност, и направи по-бърз достъпа на пациентите до тях. 

За повече информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/covid-117-million-euro-granted-for-treatments-and-diagnostics-through-the-innovative-medicines-initiative_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria