проекта на препоръка, който Комисията представи на 3 февруари 2020 г. Те са съобразени изцяло със съществуващите насоки и заключения на Европейския съвет, както и с Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

" /> проекта на препоръка, който Комисията представи на 3 февруари 2020 г. Те са съобразени изцяло със съществуващите насоки и заключения на Европейския съвет, както и с Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

">

Европейската комисия получава мандат да започне преговори с Обединеното кралство

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-25

Европейската комисия приветства взетото днес решение на Съвета да разреши, както се очакваше, започването на преговорите за бъдещото партньорство с Обединеното кралство.

Указанията за водене на преговори, приети днес, се основават на проекта на препоръка, който Комисията представи на 3 февруари 2020 г. Те са съобразени изцяло със съществуващите насоки и заключения на Европейския съвет, както и с Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.


Всеобхватните указания за водене на преговори определят обхвата и условията на бъдещото партньорство, което Европейският съюз предвижда да има с Обединеното кралство. Тези указания обхващат всички области от интерес за преговорите, включително търговското и икономическото сътрудничество, правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, външната политика, сигурността и отбраната, участието в програми на Съюза, както и други тематични области на сътрудничество. Специална глава относно управлението очертава цялостна рамка за управление, обхващаща всички области на икономическото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Вече сме готови да започнем преговори с Обединеното кралство. Искаме да изградим тясно, амбициозно бъдещо партньорство, тъй като това е в най-добрия интерес на хората от двете страни на Ламанша. Бих искала да благодаря на Европейския парламент и на всички държави членки за постоянното им доверие в нашия екип за преговори. Ще работим усилено, за да постигнем най-добрия възможен резултат.

Главният преговарящ на Европейската комисия Мишел Барние заяви: Решени сме да постигнем споразумение, което защитава интересите на ЕС. Ще работим в сътрудничество с Европейския парламент и всички държави членки и ще продължим да бъдем напълно прозрачни през целия този процес.

Като преговарящ от страна на Съюза Комисията възнамерява да продължи да работи в тясно сътрудничество със Съвета и неговите подготвителни органи, както и с Европейския парламент, какъвто беше случаят и по време на преговорите за Споразумението за оттегляне.

Следващи стъпки

Предвижда се официалните преговори с Обединеното кралство да започнат седмицата на 2 март 2020 г.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_324

Източник: ЕККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria