https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_331

Изтоник: ЕК

" /> https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_331

Изтоник: ЕК

">

Ново проучване на Евробарометър: Опазването на околната среда и климата е важно за над 90 % от европейските граждани

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-03-03

Според ново проучване на Евробарометър 94 % от гражданите на всички държави в ЕС споделят че опазването на околната среда е важно за тях. В допълнение, 91 % от гражданите заявяват че изменението на климата е сериозен проблем в ЕС. Според 83 % от интервюираните, за опазването на околната среда е необходимо европейско законодателство.

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_331

Изтоник: ЕК


Публикуваното днес проучване на Евробарометър показва че гражданите желаят да се направи повече за опазването на околната среда. Те вярват че отговорността трябва да бъде понесена съвместно от едрите предприятия и промишлеността, от националните правителства и ЕС, както и от самите граждани. Според интервюираните граждани проблемите на околната среда могат най-успешно да бъдат разрешени като се променят навиците по отношение на потреблението, производството и търговията.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството — Virginijus Sinkevičius, сподели:„Резултатите от това проучване не ни изненадват. Именно на тези тревоги на гражданите искаме да отговорим с Европейския зелен пакт. Обнадежден съм от изразената подкрепа за основните промени, които предстои да направим в нашето общество и в икономиката, както и от желанието на хората да участват активно в тях.“

Според констатациите на проучването най-важните екологични проблеми са изменението на климата, нарастващото количество отпадъци и замърсяването на въздуха и водата. Повече от три четвърти (78 %) от участниците в проучването вярват че проблемите на околната среда влияят пряко върху тяхното ежедневие и върху здравето им. Повече от осем на всеки десет граждани се тревожат за въздействието на химикалите, съдържащи се в продукти за ежедневна употреба.

Признава се че може да се наложат основни промени. Сред повече от 27 000-те интервюирани е налице солидна подкрепа за всички предложени мерки, насочени към намаляване на пластмасовите отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Освен това съгласно констатациите гражданите вярват че продуктите трябва да бъдат проектирани по начин, който улеснява рециклирането на пластмасата; промишлеността и търговците на дребно трябва да положат усилия за намаляване на пластмасовите опаковки; хората трябва да бъдат научени да генерират по-малко пластмасови отпадъци; местните власти трябва да осигурят повече и по-добри съоръжения за събиране на пластмасови отпадъци.

Проучването изследва също така отношението към шивашката промишленост и установи висока степен на загриженост по въпросите на околната среда и условията на труд. Участниците в проучването искат по-дълготрайни облекла, направени от материали, които могат да бъдат рециклирани.

На последно място, те заявяват подкрепата си и за други мерки, като инвестициите в изследователска и развойна дейност, предоставянето на повече информация и образование, насърчаването на развитието на устойчиви дейности сред предприятията и засиления законодателен контрол.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria