"Да действаме бързо, но с трайни резултати: новото поколение на Европа" - kоментарна статия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-03-07

Преди встъпването си в длъжност преди 100 дни ме впечатли смелостта на следващото поколение на Европа — както духом, така и в действие. В петък отново станах свидетел на това по убедителен и ясен начин, когато хиляди млади хора излязоха по улиците на Брюксел, за да поискат предприемането на спешни действия за нашата планета.


Това поколение иска бързи действия и има основания за това. Защото сме изправени пред значителен двоен — екологичен и цифров, преход. Той ще ни засегне всички, независимо къде живеем и с какво се занимаваме. Ще промени начина ни на пътуване или на проектиране, произвеждане и консумиране на неща. Ще създаде нови възможности за новаторите, предприемачите и промишлеността на Европа.

Началото на този преход обаче настъпва в един все по-неспокоен и сложен свят. Натрупаният неотдавна опит ни напомни защо казваме, че в политиката една седмица е много време. През последните няколко дни бях в Гърция и България, за да видя лично натиска, на който са подложени нашите граници, и да засвидетелствам европейска солидарност — духом и под формата на финансова и техническа подкрепа. Това изведе на преден план необходимостта да бъде намерен хуманен, ефективен и всеобхватен подход към миграцията. Ден преди това бях в нашия център за управление на кризи, където представих различните начини, по които Европа може да съдейства за смекчаването на въздействието от коронавируса.

Тази седмица ни показва необходимостта Европа да бъде по-силна, по-обединена и по-стратегически настроена в начина, по който мисли, действа и говори. Трябва да създадем също така нови партньорства и съюзи, като този, който ще представим през следващите няколко дни с Африка. Трябва също да укрепим нашите по-утвърдени партньорства, както правим със Западните Балкани.

Ръководната роля в двойния преход в този променящ се свят е движещата сила за настоящата Комисия. Това е задачата и възможността за нашето поколение. Ето защо още от първия ден бяхме решени да действаме бързо, за да изградим справедлива и благоденстваща, екологична и цифрова Европа, която ще остане и за нашите деца.

Когато става въпрос за бъдещето на нашата планета, политиката на прекалена предпазливост е най-рискована. Поради това едно от първите ни действия беше стартирането на Европейския зелен пакт. В неговата основа е целта Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Още тази седмица предложихме да превърнем тази мащабна амбиция в реално законодателство.

Става въпрос, разбира се, да върнем природата в живота ни и да намалим емисиите. Европейският зелен пакт обаче е нещо повече — той е нашата нова стратегия за растеж. Той ще даде сигурност на инвеститорите и ще помогне на нашите икономики да растат по начин, който дава повече на хората, планетата и обществото, отколкото взема от тях.

Като действаме бързо обаче, трябва да гарантираме, ще никой няма да бъде забравен. Знаем, че за някои промяната ще бъде по-трудна, отколкото за други. Затова предложихме да заделим 100 милиарда евро, за да гарантираме справедлив преход за всички, а именно за тези, които ще трябва да направят по-голяма крачка напред, отколкото други. Поставянето на хората и на справедливостта на първо място е единственият начин да се гарантира, че Европейският зелен пакт ще устои на проверката на времето.

В крайна сметка става въпрос за доверие, което е също така ключовата дума за нашия подход към цифровия преход. Вярвам в технологиите и в това как те могат да улесняват живота ни — от грижите за семейството до общуването с приятели. Знам какво могат да направят и за създаването на работни места и умения и за подпомагане на европейските предприятия да се развиват, като се започне от най-малкото новосъздадено предприятие и се стигне до най-голямата компания.

Но ако Европа иска да е лидер в сферата на цифровите технологии, трябва да разработим собствен капацитет, както и собствени и закони. Трябват ни европейски иновации и европейски технологии, които да се конкурират в световен мащаб. Това е залегнало в основата на новата стратегия за данните, която ще ни помогне да се възползваме от силните ни страни, като насърчава предприятията и правителствата да имат достъп и да споделят богатствата си от недостатъчно използвани данни. Тя ще ни помогне също така да извлечем максимални ползи от изкуствения интелект по начин, който заслужава доверието на всички.

Можем да се възползваме изцяло от възможностите на двойния преход само ако се опираме на всички наши силни страни и на многообразието ни. Винаги ще работим за справедливост, ще защитаваме ценностите ни и ще се грижим за нещата, които наистина вълнуват хората. Затова вече предложихме нова стратегия за равенство между половете и поставихме началото на първата стъпка от плана на Европа за борба с рака.

Така че, да, в политиката една седмица е много време. 100 дни обаче са достатъчни само за да се зададе посоката и да се направят първите големи крачки по нашия път. Той ще е осеян с трудности и ще има изпитания, като тези от последната седмица, но трябва постоянно да поддържаме духа на новото поколение на Европа. Това е вашето време и всички ние поемаме по пътя сега.

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria