Бъдещите отношения между ЕС и Великобритания: какви са следващите стъпки

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-03

Брекзит не е краят на сътрудничеството между Великобритания и ЕС. Започват преговори, които ще определят как те могат да работят съвместно по много въпроси.


Европейският съюз и Обединеното кралство са изправени пред сходни предизвикателства като измененията в климата и тероризма и могат да спечелят от намирането на общ подход по тези теми.


Приетото споразумение за оттегляне уреди важни проблеми като правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС, финансовите ангажименти на Лондон, както и контрола по границите, особено тази между Обединеното кралство и Ирландия.


Въпросите на бъдещото сътрудничество обаче бяха оставени за отделно споразумение. С напускането на Великобритания вече могат да започнат преговорите в тези области.


Какво ще покрива споразумението за бъдещите отношения


В договора за бъдещите отношения могат да влязат клаузи за сътрудничество в областта на отбраната, борбата с тероризма, опазването на околната среда, изследванията, образованието и други.


Ключов въпрос ще бъде условията и принципите на търговия между ЕС и Великобритания ‒ например, ще има ли мита, какви ще бъдат стандартите за търгуваните продукти, как ще се гарантират честни условия на конкуренция и как ще се разрешават евентуални спорове.


Гражданите и техните права


Правата на гражданите са гарантирани в споразумението за оттегляне. Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС имат право да останат да живеят и работят там, където са сега.


Тази тема ще остане ключова за Европейския парламент, например по отношение на свободата на придвижване и предоставянето на здравни грижи на гражданите на ЕС във Великобритания.


Как ще се развият нещата във времето


Съгласно споразумението за оттегляне, до края на декември 2020 г. е в сила преходен период, в който Великобритания има достъп до единния пазар и трябва да спазва европейското законодателство, въпреки че вече не участва в определянето на правилата на ЕС. Обединеното кралство ще продължи да внася средства в европейския бюджет през този период, но не участва в преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС от 2021 г.


Целта е преговорите за бъдещите отношения да бъдат приключени преди края на преходния период. Този период може да бъде удължен веднъж, но решението за това трябва да бъде взето преди 1 юли.


Ако не бъде постигнато споразумение до края на преходния период, Великобритания ще търгува с ЕС по правилата на Световната търговска организация.


Прочетете за мерките, които са взети за ограничаване на отрицателните последици от напускане без споразумение.


Как ще протекат преговорите


От страната на ЕС преговорите ще бъдат водени от бившия еврокомисар Мишел Барние въз основа на насоки, приети от Европейския съвет. Г-н Барние водеше и преговорите по споразумението за оттегляне.


Депутатите ще имат възможност да изразяват позицията си по преговорите чрез резолюции. Парламентът е създал контактна група начело с председателя на комисията по външни работи Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), която ще осъществява връзка с Мишел Барние и ще координира работата с парламентарните комисии.


За да може да влезе в сила, всяко едно постигнато споразумение ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент и на Съвета. За разлика от споразумението за оттегляне, възможно е споразумението за бъдещите отношения да изисква ратификация от националните парламенти, в случай че то засяга въпроси, в които отговорността за решенията е споделена между ЕС и държавите членки. Договорът ще трябва бъде одобрен и от страната на Великобритания.


Позицията на Парламента


В резолюция от септември 2019 г. Парламентът заяви, че споразумението за бъдещите отношения ще трябва да съдържа клаузи за защита на вътрешния пазар на ЕС и да не поставя европейските компании в неблагоприятно положение спрямо конкуренти. Депутатите подчертаха, че няма да дадат одобрение на споразумение, което не спазва тези принципи.

 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria