Европейската комисия започва широка обществена консултация относно Европейския план за борба с рака

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-02-04

Днес, на Световния ден за борба с рака, Европейската комисия започна широка обществена консултация в целия ЕС относно Европейския план за борба с рака.


Консултацията ще помогне за оформянето на облика на плана, за определянето на ключовите области и за проучването на бъдещи действия.

Всяка година 3,5 милиона души в Европейския съюз получават диагнозата рак. Това е сериозен здравословен проблем, който ще засегне пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значително въздействие върху европейските здравни системи и икономики. Тъй като до 40 % от случаите на рак се дължат на предотвратими причини, възможностите за действие и потенциалът за намаляване на броя на случаите в ЕС са огромни. Както беше обявено в политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и в писмото за определяне на ресора на комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириaкиду, Комисията ще представи Европейски план за намаляване страданието, причинено от болестта, и ще окаже подкрепа на държавите членки за подобряване на борбата с раковите заболявания и на грижите за пациентите.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: „Всеки от нас има приятел, колега или роднина, който е преминал по този път. Всеки от нас е изпитвал едно и също чувство на тъга и безпомощност. Има обаче нещо, което можем да направим — както поотделно, така и заедно. На равнището на държавите членки и чрез нашия Европейски съюз. И разбира се, не започваме от нулата. Но можем да направим много повече от това, което правим в момента. Днес, на Световния ден за борба с рака, поемаме по общ път, който ще доведе до създаването на Европейски план за борба с рака. Заедно можем да постигнем промяна: посредством профилактика и научни изследвания, нова стратегия в областта на данните и равен достъп до лечение в цяла Европа.“

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „По един или друг начин ракът засяга всеки от нас. Утвърждаването на европейския начин на живот включва също ценностите, достойнството и полезните взаимодействия; на тази основата следва да развиват всички политики по отношение на раковите заболявания. Европейският план за борба с рака е ново голямо усилие за постигане на тази цел, като с него се поставя началото на нова ера в областта на профилактиката и грижите във връзка с раковите заболявания. Нека заедно да моделираме план за борба с рака, който е ориентиран към пациентите и дава надежда и възможности за живот на всички пациенти, техните близки и приятели в Европа. Можем да спечелим тази битка!“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Борбата с рака е сфера, в която гражданите на ЕС очакват да предприемем решителни действия. За да осъществи своите амбиции, Европа трябва се вслушва в гражданите си и да се грижи за благополучието им.Ето това представлява Европейският план за борба с рака — положителна промяна за гражданите, пациентите и здравните системи в Европа. Успехът на плана зависи от пълната ангажираност на гражданите, пациентите с рак, заинтересованите страни и участниците на европейско, национално и местно равнище. Приканвам всички да се включат и дадат своя принос, за да бъде този план възможно най-амбициозен и успешен. Заедно можем да постигнем промяна!“

В Европейския план за борба с рака, който ще бъде представен преди края на тази година, ще бъдат предложени действия на всеки възлов етап по отношение на болестта:

  • Мерки за профилактика: Профилактиката е най-лесният и ефективен начин за намаляване на раковите заболявания в ЕС. Сред мерките за профилактика са подобряването на достъпа до здравословна храна, както и ваксинациите; мерки за намаляване на фактори, свързани с околната среда, като замърсяването и излагането на химикали; научни изследвания и повишаване на осведомеността.
  • Ранно откриване и диагностика: Мерките за подобряване на шансовете за по-благоприятен развой на болестта чрез ранно диагностициране може да включват по-добро покритие на целевата група от населението, подлежащо на скрининг за рак; по-активно използване на цифрови решения и предоставяне на техническа подкрепа за държавите членки.
  • Лечение и грижи: Мерките за подобряване на резултатите от грижите и лечението може да включват улесняване на достъпа до висококачествено лечение и въвеждане на нови терапии; мерки за гарантиране на наличността и достъпността на основните лекарства; иновации и научни изследвания.
  • Качество на живот: Мерките за осигуряване на възможно най-добро качество на живот на пациентите, преживелите рак и лицата, полагащи грижи за болни, може да включват подобряване на професионалната реинтеграция; предотвратяване на дискриминацията; предоставяне на палиативни грижи и обмен на най-добри практики.

Днес в рамките на събитие в Европейския парламент Комисията поставя началото на обществена консултация относно „Европейски план за борба с рака: да се стремим към повече“. Събитието, което беше открито от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, събира на едно място граждани, пациенти с рак и хора, преживели болестта, за да споделят своите лични истории, както и широк кръг от заинтересовани страни — от политически лидери до здравни специалисти и неправителствени организации.

Следващи стъпки

Целта на обществената консултация е да се даде възможност на гражданите на ЕС и на заинтересованите страни да дадат своя принос и да изразят мнението си относно най-добрите начини за справяне с този проблем в ЕС. Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при изготвянето на Европейския план за борба с рака и ще помогнат за определянето на областите и обхвата на бъдещите действия. Консултацията ще продължи 12 седмици. В допълнение към обществената консултация днес Комисията започна и консултация относно пътната карта за плана, която ще се продължи четири седмици.

До юли с държавите членки ще бъдат обсъдени конкретни елементи от плана и ще бъдат проведени целенасочени консултации със заинтересованите страни. Европейският план за борба с рака ще бъде представен преди края на тази година.

Контекст

Борбата с рака е от фундаментално значение за бъдещето на Европа. На всеки 9 секунди в ЕС се диагностицира нов случай на рак. Ракът е втората най-разпространена причина за смъртност след сърдечносъдовите заболявания. Наред с това заболеваемостта от рак създава огромна тежест за здравните и социалните системи, оказва натиск върху държавните бюджети и отрицателно въздействие върху производителността и растежа на икономиката, включително върху здравето на работната сила в ЕС. Това е сложно заболяване, причинявано от съчетание от множество фактори, сред които генетична предразположеност, въздействие от околната среда или начина на живот и инфекциозни агенти. Възможно е до 2035 г. случаите на рак да се удвоят и ако не бъдат предприети допълнителни действия, болестта може да се превърне в основната причина за смъртност в Европейския съюз. Въпреки това 40 % от всички случаи на рак могат да бъдат предотвратени, ако се приложат препоръките за намаляване на риска, посочени в Европейския кодекс за борба с рака.

За повече информация

Обществена консултация относно Европейския план за борба с рака

Консултация относно пътната карта за Европейския план за борба с рака

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-launches-eu-wide-public-consultation-on-europes-beating-cancer-plan_bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria