Русия трябва да отмени закона си относно „чуждестранните агенти“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-12-19

Европейският парламент прие резолюция, която прави оценка на ситуацията с правата на човека в Русия.


Евродепутатите призовават руските власти незабавно да отменят закона за „чуждестранните агенти“ и да приведат действащото законодателство в съответствие с конституцията и задълженията на Русия съгласно международното право.

 

Този закон от 2012 г. задължава руските неправителствени организации да се регистрират в Министерството на правосъдието като „организации, изпълняващи функциите на чуждестранни агенти“, ако получават чуждестранно финансиране и участват в дейности, които неясно са описани като „политически“.

 

Резолюцията също осъжда приетите изменения в закона за „чуждестранните агенти“, които значително разширяват неговия обхват и предоставят възможност отделни лица да бъдат дискредитирани и обозначени като „чуждестранни агенти“. Тази мярка често се използва срещу представители на гражданското общество, членове на партии от опозицията, блогъри и независими журналисти.

 

Законът също налага специфични изисквания за регистриране, осчетоводяване и

квалифициране на публикациите и неспазването му се превръща в престъпление,

с възможност за санкциониране с тежки административни глоби или лишаване от

свобода до две години.

 

Текстът припомня, че по този закон около 80 НПО се считат като „чуждестранни агенти“, включително на практика всички водещи НПО в областта на правата на човека в Русия. Към момента, 49 руски НПО са внесли жалби пред Европейския съд по правата на човека с аргумента, че „законът за „чуждестранните агенти“ нарушава редица права на човека, включително правата на свобода на изразяване и на сдружаване“.

 

Евродепутатите категорично се противопоставят на методите, които държавната власт използва за потискане на свободата на изразяване на мнение и свободата на словото и съответно за насаждане на страх в обществото. Те призовават руските власти да подкрепят безпристрастността на медиите и да подобрят безопасността и работната среда на журналистите в Русия.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria