съвместно изявление, публикувано днес, представителите на Европейския съюз, на Съединените щати и на Япония обявиха, че са постигнали споразумение за укрепване на съществуващите правила относно субсидиите за промишлеността и осъдиха практиките по принудителен трансфер на технологии.

" /> съвместно изявление, публикувано днес, представителите на Европейския съюз, на Съединените щати и на Япония обявиха, че са постигнали споразумение за укрепване на съществуващите правила относно субсидиите за промишлеността и осъдиха практиките по принудителен трансфер на технологии.

">

Търговия/СТО: ЕС, САЩ и Япония се споразумяват за нови начини за укрепване на световните правила за субсидиите за промишлеността

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2020-01-14

В съвместно изявление, публикувано днес, представителите на Европейския съюз, на Съединените щати и на Япония обявиха, че са постигнали споразумение за укрепване на съществуващите правила относно субсидиите за промишлеността и осъдиха практиките по принудителен трансфер на технологии.


На среща, проведена във Вашингтон, окръг Колумбия, ЕС, САЩ и Япония постигнаха съгласие, че сегашният списък на субсидиите, които са забранени по силата на правилата на Световната търговска организация (СТО), не е достатъчен за справяне със съществуващото в някои юрисдикции субсидиране, водещо до изкривяване на пазара и търговията. Поради това те стигнаха до заключението, че е необходимо в Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки да се добавят нови видове субсидии, които са безусловно забранени.

Провеждането на структурна реформа на СТО и създаването на еднакви условия на конкуренция в световната търговия са ключов приоритет за ЕС и за Комисията „Фон дер Лайен“. Комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган заяви: Това съвместно изявление е важна стъпка към решаването на някои от основните въпроси, водещи до изкривяване на световната търговия. ЕС неотменно застъпва позицията, че многостранните преговори могат да бъдат ефективно средство за решаване на тези проблеми. Приветствам факта, че Съединените щати и Япония споделят това виждане. Благодарен съм на посланик Лайтхайзер и на министър Каджияма за тяхното конструктивно сътрудничество. Изявлението също така е символ на конструктивно стратегическо сътрудничество между трима основни участници в световната търговия.

ЕС, САЩ и Япония се споразумяха също така, че в случая на особено вредните видове субсидии, като напр. прекомерно големите субсидии, тежестта на доказване следва да се обърне: предоставящата субсидиите членка на СТО трябва да докаже липсата на сериозно отрицателно въздействие върху търговията или върху капацитета, както и наличието на действителна прозрачност по отношение на въпросните субсидии. Подписалите изявлението също така потвърдиха значението, което трансферът на технологии има за търговията и инвестициите в световен мащаб, и обсъдиха възможни основни правила, които да се въведат, за да се предотврати използването от трети държави на практики по принудителен трансфер на технологии.

В съвместното изявление бе потвърдено и продължаващото сътрудничество по редица съществени въпроси, като например:

  • значимостта на пазарно ориентираните условия
  • реформирането на СТО с цел да се включи по-голямо съответствие със съществуващите задължения за уведомяване в рамките на СТО
  • оказването на натиск върху по-напредналите членове на СТО, стремящи се към статут на развиващи се държави, да поемат пълни ангажименти при текущите и бъдещите преговори в рамките на СТО
  • изработването на международни правила и разглеждане на свързаните с търговията аспекти на електронната търговия в рамките на СТО, както и
  • международните форуми, като например Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива и Срещата на правителствата/компетентните органи по полупроводниците.

Съвместното изявление представлява важна крачка към решаването на някои ключови въпроси в навечерието на 12-ата министерска конференция на СТО, която ще се проведе през юни 2020 г. в Нур-Султан.

За повече информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_43Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria