Голяма европейска инвестиция за екологосъобразно производство на олово и цинк в България

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-12-11

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)  предостави заем от 65 милиона евро на компанията КЦМ АД, български производител на олово и цинк.


Споразумението е подкрепено от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), сърцето на Инвестиционния план за Европа, така нареченият план „Юнкер“.

КЦМ АД ще използва заема за модернизиране на технологиите на компанията в периода 2020-2023. Проектът включва модернизиране и разширяване на завода за рафиниране на олово и благородни метали, както и модернизиране на  инсталацията за електролиза на цинк. Проектът ще увеличи с 15% капацитета на рециклиране на различни видове оловни и цинкови вторични суровини.

В същото време, делът на вторични суровини ще се увеличи значително, което ще спомогне за  по-ефективен и устойчив производствен процес.

Подробности  ТУККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria