Сигурност, растеж, модернизация — обзор на постигнатото от Комисията „Юнкер“

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-11-19

Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността ръководител на Представителството на Европейската комисия в България:


Когато преди 5 години Жан-Клод Юнкер пое ръководството на Европейската комисия, той с право отбеляза, че това е „Комисията на последния шанс“. И наистина, предизвикателствата и рисковете пред цяла Европа — а и в частност пред България, бяха застрашителни: все още възстановяваща се от кризата икономика, висока безработица, особено сред младите, риск за стабилността на общата валута, военни конфликти в съседни на ЕС региони и заплаха от миграционна криза. 

Скептиците не вярваха, че Европейската комисия е способна сама да донесе повече увереност и стабилност на държавите членки.  И все пак, поставените от Юнкер 10 приоритета бяха изпълнени благодарение на общите усилия на неговия екип от комисари, служителите на Европейската комисия, както и на партньорството с Европейския парламент и Съвета. Работата беше съсредоточена върху най-належащите проблеми за европейците: възстановяването на работните места, растежа и инвестициите, повишаването на социалната справедливост, овладяването на миграцията, намаляването на заплахите за сигурността, отключването на потенциала на цифровия и енергийния преход. 

Когато неотдавна финансовата криза удряше по джоба всеки гражданин и засягаше ежедневието на всяко семейство, всички говореха за икономиката и предлагаха своите рецепти за растеж. Реакцията на Европейската комисия беше бърза и решителна — Планът „Юнкер“. От създаването си досега тази успешна рецепта  привлече за европейската икономика инвестиции от почти 440 милиарда евро и допринесе за създаването на над 1 милион нови работни места. В България общото финансиране възлиза на над 450 милиона евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 2,4 милиарда евро. Към момента страната ни се нарежда на 4-то място в ЕС по привлечени инвестиции спрямо БВП. Почти 10 000 малки и средни предприятия се възползват от подобрения достъп до финансиране. 

Председателят на Комисията има основен принос и за още един исторически момент, както за България, така и за целия ЕС. Именно Жан-Клод Юнкер беше този, който в своята Реч за състоянието на Съюза през 2017 г. постави отново на европейския дневен ред въпроса за разширяването на еврозоната и перспективата пред България и останалите страни извън нея за изпълнение на критериите за приемане на еврото. Стъпките, които България направи в тази посока през лятото на 2018 г., бързо бяха последвани и от Хърватия, а Румъния също е заявила интерес да приеме единната валута. Процесът на подготовка и бъдещото членство в еврозоната ще донесат стабилност, просперитет и икономически ползи не само за България и нейните граждани, но и за целия Европейски съюз. 

Растежът и стабилността в Европа обаче нямаше да са възможни без овладяването на кризата в еврозоната, солидарността и единството между държавите членки за подпомагането на нуждаещите се страни и реформите, помогнали им отново да стъпят на краката си. Между януари и юли 2015 г. икономическото положение в Гърция беше тема на обсъжданията на редица извънредни срещи на върха на държавите от еврозоната. В крайна сметка през август 2018 г. Гърция приключи успешно последната си програма за подкрепа на стабилността по линия на Европейския механизъм за стабилност. 

През 2015 г. кризата с бежанците изненада Европа, която беше неподготвена. Благодарение на усилията на Комисията „Юнкер“ подсилихме контрола по външните граници чрез новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана и споразумението ЕС—Турция. В резултат намалихме с 90 % броя на пристигналите лица през външните граници по всички маршрути спрямо броя на преминаващите в началото на миграционната криза от септември 2015 г. Председателят Юнкер лично се ангажира и с отпускането на извънредна помощ от 160 милиона евро на България за управление на границите и справяне с бежанския поток през 2016 г. Същата година именно с церемония на ГКПП „Капитан Андреево“ в България беше даден официално стартът на Frontex, новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Чрез разполагането на европейски гранични служители в помощ на българските им колеги ние доказахме, че за нас външната граница на България е граница и на целия Европейски съюз. 

И днес предизвикателства пред Европа и България има и ще има. Но изброената от мен малка част от постигнатото дава основание за поне един извод: днес ЕС е по-силен, отколкото беше преди 5 години. Не бива да се страхуваме от несигурността на бъдещето, от предсказанията на скептиците — тях ги имаше и в началото на мандата на председателя Юнкер. Но Съюзът доказа, че може да се адаптира и може да се справя с проблеми и кризи. Важното е да останем заедно и, както каза Жан-Клод Юнкер, „Европа да е кауза на сърцето“ за всеки един от нас.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria