ЕС и Споразумението от Париж: към климатична неутралност

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-11-19

Европейският съюз ще трябва да актуализира през 2020 г. дългосрочните си цели по отношение на климата. Парламентът настоява за проявяване на по-големи амбиции.


По време на пленарното заседание през следващата седмица Европейският парламент ще гласува по текста на резолюция, призоваваща ЕС да си постави за цел постигането на климатична неутралност до 2050 г. Резолюцията е по повод на предстоящата редовна среща на върха на ООН за климата, която ще се проведе през декември в Мадрид.

Споразумението за климата от Париж е насочено към овладяване на глобалното затопляне в рамките на под 2°C и полагането на усилия за ограничаване на ръста на световните температури до 1,5°C, за да бъдат избегнати най-лошите последствия от промените в климата.

Споразумението е подписано от 194 страни и от Европейския съюз. Всички страни от ЕС също са сред подписалите. Те си координират позициите и формулират общи цели за намаляване на емисиите на ниво ЕС.

Национални цели за намаляване на емисиите

Съгласно Споразумението от Париж всички страни следва да залагат цели в областта на климата на всеки пет години и да увеличават своите ангажименти с времето. Тези цели са известни като национално определен принос. Към края на 2020 г. всички страни следва да формулират нови цели.

92%   от европейците смятат, че емисиите на парникови газове трябва да бъдат сведени до минимум, а останалите емисии да бъдат компенсирани, за да стане икономиката на ЕС неутрална спрямо климата до 2050 г. (Евробарометър 2019 г.)

Климатични цели на ЕС

Европейският съюз беше първата голяма икономическа сила, която декларира своите цели за намаляване на емисиите съгласно Споразумението от Париж. Към настоящия момент ЕС се е ангажирал да понижи емисиите си към 2030 г. с 40% спрямо нивото от 1990 г.

Във всички случаи ще са нужни още усилия. Според доклад от 2018 г. световните нетни емисии трябва да бъдат нула към 2050 г., за да бъде достигната целта от ръст на световната температура само с 1,5°C. Протестите на младите хора в Европа и по света, чието лице е шведската активистка Грета Тунберг, и данните от специално изследване Евробарометър от 2019 г. показват, че голяма част от европейците са готови да подкрепят по-амбициозни планове за климата.

Лидерите на страните в ЕС ще обсъждат темата на срещата си през декември. Очаква се Европейският съюз да представи пред ООН своята актуализирана стратегия за климата в началото на 2020 г.

Научете повече за историята на мерките по света срещу промените в климата.

Ключови термини 
  • Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата - влязла в сила през 1994 г. Споразумението от Париж и Протоколът от Киото преди това са договорени съгласно тази конвенция. 
  • Конференция на страните по Рамковата конвенция - ежегодна среща на високо ниво за дискусии как да бъдат постигнато целите на Конвенцията. 
  • Национално определен принос - целите, които всяка страна, подписала Споразумението от Париж, си поставя за ограничаване на последиците от промените в климата в рамките на пет години. Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria