Какви ползи носи на Европа глобализацията: ключови факти

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-06-11

Глобализацията означава повече конкуренция, но също така повече възможности за малкия бизнес и повече избор за потребителите. Открийте ключовите факти.


Страните в Европа разчитат на свободната търговия за благоденствието си. Търговската политика на ЕС е насочена към осигуряване на повече възможности за бизнеса и особено за малките предприятия. От друга страна, ЕС работи за ограничаване на отрицателните ефекти от глобализацията.

Нови пазари за европейските кампании

Европейският съюз е една от най-големите сили в международната търговия наред със САЩ и Китай, като ЕС има дял от 15% от световния износ. Около 80% от европейските износители са малки или средни предприятия.

Износът на стоки и услуги от ЕС нараства през последните 20 години ‒ от 1,16 трлн. евро през 2000 г. на 2,9 трлн. евро през 2018 г. През 2017 г. износът към Южна Корея се повиши с над 12%, към Колумбия ‒ с над 10%, а към Канада ‒ със 7%.

Работни места

Глобализацията носи повече възможности за работа. През 2017 г. повече от 36 милиона работни места в ЕС са били свързани с износа - това означава, че всяко седмо работно място зависи от наличието на пазари извън рамките на ЕС.

В България около 22% от работните места зависят от износа.

Голяма част от тези работни места са по-добре платени. Средно хората, които работят в експортно-ориентирани отрасли, получават с 12% повече от работещите на други позиции.

Преимущества за потребителите

Свободната търговия и глобализацията намаляват бариерите пред вноса и гарантират по-широк избор на потребителски стоки. Засилената конкуренция води до подобряване на качеството и натиск за понижаване на цените на стоки като облекло, смартфони, телевизори и автомобили.

По-голямото разнообразие на стоки и услуги означават по-голямо удобство за потребителите и по-добър стандарт на живот. Според оценки всичко това носи ползи на европейските потребители от около 600 евро на човек годишно.

Ползи от търговията между страните в ЕС

Едно от основните достижения на Европейския съюз е изграждането на единен вътрешен пазар без пречки за търговията между държавите членки.

Това огромно икономическо пространство включва над 500 млн. потребители и има общ брутен вътрешен продукт от около 13 трлн. евро. То е допринесло за създаването на около 2,8 милиона работни места.

Допълнителна информация: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20190603STO53520/kakvi-polzi-nosi-na-evropa-ghlobalizatsiiata-kliuchovi-faktiКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria