Новият Парламент и новата Комисия

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-06-20

Над половината избиратели в ЕС гласуваха на европейските избори на 23-26 май. Сега на новоизбраните депутати предстоят решения за новите Парламент и Комисия.


        Гражданите очакват решения и мерки от ЕС по въпроси като промените в климата, работните места, сигурността, дигиталната трансформация и миграцията. За да може Европейският съюз да отговори на предизвикателствата, трябва да бъде ясно кой ще застане начело на институциите и Парламентът има важна роля в този процес.

        Първото пленарно заседание на новия Парламент ще се състои от 2 до 4 юли в Страсбург и на него ще бъдат избрани председателят на ЕП, 14 заместник-председатели и петима квестори. Ще бъдат взети решения и за състава на парламентарните комисии и подкомисии. Всичко това ще даде началото на 9-тия законодателен мандат на Парламента.

Информирайте се за резултатите от европейските избори и политическия състав на ЕП.

        През седмиците след първата пленарна сесия парламентарните комисии ще проведат първите си заседания и ще изберат своите председатели и заместник-председатели.

         Планирано е Парламентът да избере нов председател на Комисията по време на втората пленарна сесия от 15 до 18 юли. Ако това се случи, успешният кандидат ще има възможност да започне да сформира екип от еврокомисари през лятото въз основа на номинации от държавите членки.

        Целият състав на колегиума на комисарите ще бъде избран в края на октомври, след като всички кандидати преминат през парламентарни изслушвания, които следва да оценят дали те са компетентни, имат опит и са подходящи за ресорите, които им се възлагат.

        Новият Парламент се събира за първо пленарно заседание от 2 до 4 юли в Страсбург. 

        Първото решение, което трябва да вземе новият Европейски парламент, е да избере свой председател за следващите две години и половина. След като новият председател заеме поста си, депутатите ще пристъпят към избора на 14 заместник-председатели и петима квестори и ще вземат решения за състава на парламентарните комисии.

        Пленарната сесия от 15 до 18 юли ще бъде възможност за Парламента да избере председател на Европейската комисия. 

         Преди гласуването кандидатът ще представи своята политическа програма и приоритетите си за следващите пет години. За одобрението на Парламента е необходима подкрепата на поне половината от всички депутати плюс един (при 751 депутати това означава 376 депутати).

        Публичните изслушвания на кандидатите за комисари се предвижда да се проведат през септември и октомври. 

        Списъкът на кандидатите се приема от Съвета със съгласието на избрания председател на Комисията, като самите кандидати се номинират от държавите в ЕС. Кандидатите за комисари трябва да се явят пред съответните парламентарните комисии и да отговорят на въпросите на депутатите, за да може да бъде преценено дали са подходящи и компетентни за съответния пост.

         Парламентът трябва да даде своето одобрение, за да може Комисията да бъде официално назначена с гласовете на квалифицирано мнозинство в Европейския съвет. 

         Парламентът гласува едновременно за целия състав на Комисията, включително нейния председател и върховния представител за външната политика и политиката за сигурност. Преди това избраният председател на Комисията ще представи всички комисари и програмата за дейността. Депутатите гласуват поименно, като мнозинство от подадените гласове е достатъчно.

         За допълнителна информация, снимки и видео: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20190620STO54901/noviiat-parlament-i-novata-komisiiaКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria