Празнуваме 10 г. от началото на Източното партньорство, чрез което ЕС подпомага икономическата и политическата интеграция на Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-05-10

Добър съсед ли е ЕС? Този месец празнуваме 10 г. от началото на Източното партньорство, чрез което ЕС подпомага икономическата и политическата интеграция на Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.


Защо е необходимо Източното партньорство?

Сигурността, стабилността и благоденствието, демокрацията и принципите на правовата държава в Източна Европа и Южен Кавказ са приоритет за ЕС.

През юни 2008 г. Европейският съвет прикани Комисията да изготви предложение за „Източно партньорство“ (ИП) за подпомагане на регионалното сътрудничество и за активизиране на отношенията на ЕС с източните му съседи.

След конфликта в Грузия и неговите последици върху регионалната стабилност, на извънредното си заседание от 1 септември 2008 г. Европейският съвет поиска ускоряване на работата по този въпрос.

Появи се необходимост да се създаде единна, съгласувана рамка на политиката спрямо страните, които се превърнаха в новото източно съседство на ЕС.

Източното партньорство стартира през 2009 г. като съвместна инициатива между:

 • ЕС
 • държавите — членки на ЕС
 • шест източноевропейски и южнокавказки държави партньори: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна
 • Диференциация и всеобхватност

  ЕС е поел ангажимент да провежда стабилно, диференцирано и взаимно изгодно сътрудничество с всички шест партньори от ИП, независимо от индивидуалното им равнище на амбиция във връзка с техните отношения с ЕС.

  В замяна на предприемането на политически и икономически реформи ИП предлага:

  • нови договорни отношения
  • задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия
  • стъпки към либерализиране на визовия режим и многостранна рамка за обсъждане на тези въпроси

  Източното партньорство предлага стабилна рамка за многостранно сътрудничество и улеснява задълбочаването на двустранното сътрудничество с ЕС.

Можете да прочетете повече за Източното партньорство на: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eastern-partnership/Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria