Неформална среща на държавните и правителствените ръководители, Сибиу, 09/05/2019

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-05-10

На 9 май 2019 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС се събраха на неформална среща на Европейския съвет в Сибиу, Румъния. Лидерите от ЕС разгледаха стратегическите планове за Съюза през следващите години. Освен това те се споразумяха да се срещнат отново на 28 май 2019 г. в Брюксел, за да обсъдят резултатите от изборите за Европейски парламент.


Стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.

Лидерите от ЕС обсъдиха следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г. Те обмениха виждания за предизвикателствата и приоритетите на ЕС за следващите години. Обсъжданията в Сибиу се основаваха на изготвената от председателя Туск програма на лидерите и бяха разделени на две части: външно и вътрешно измерение.

„Резултатът от тази дискусия ще видим през юни, когато — като Европейски съвет — ще приемем приоритетите на ЕС за следващите пет години, известни и като стратегическа програма.“

Стратегическата програма ще се използва за планиране на дейността на Европейския съвет и ще служи за основа на работните програми на другите институции на ЕС.

Настоящата програма беше договорена през юни 2014 г. от Европейския съвет. В нея се поставя акцент върху пет приоритетни области.

  • работни места, растеж и конкурентоспособност
  • възможности за действие и защита на гражданите
  • политики в сферата на енергетиката и климата
  • свобода, сигурност и правосъдие
  • ЕС като мощен фактор на световната сцена

Номинации за ръководните постове на ЕС

В контекста на предстоящите избори за Европейски парламент лидерите от ЕС решиха да се срещнат на 28 май 2019 г. в Брюксел. Те ще обсъдят резултатите от гласуването и ще започнат процеса на номиниране за ръководните постове на институциите на ЕС.

„Разбира се, този процес ще съблюдава правилата, определени в Договорите. Той следва да отразява географския баланс и демографията, така че както големите, така и по-малките страни да бъдат представени на най-високо равнище в ЕС.“

Доналд Туск, председател на Европейския съвет

Председателят Туск подчерта, че би искал Европейският съвет да номинира новите лидери на ЕС през юни 2019 г.

Декларация от Сибиу

Тъй като срещата на върха се състоя в Деня на Европа, държавните и правителствените ръководители приеха декларация от Сибиу като знак за своето единство и увереност в бъдещето на ЕС.

„Потвърждаваме увереността си, че обединени, ние сме по-силни в този все по-неспокоен и изпълнен с предизвикателства свят. Съзнаваме отговорността си като лидери да направим нашия Съюз по-силен, а нашето бъдеще — по-светло, като признаваме европейската перспектива за другите европейски държави.“

Положението в Кипър

Президентът на Кипър Никос Анастасиадис информира лидерите за турските сондажни дейности в изключителната икономическа зона на Кипър.

„Целият Европейски съюз застава зад Република Кипър и очаква от Турция да зачита суверенните права на държавите — членки на ЕС. Европейският съвет ще продължи да следи отблизо развоя на ситуацията.“

Домакин на срещата на върха беше Клаус Йоханис, президент на Румъния, която понастоящем изпълнява председателството на Съвета. Срещата беше ръководена от председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Присъстваха още председателят на Европейската комисия Юнкер и председателят на Европейския парламент Таяни.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria