ЕС планира да инвестира 9,2 млрд. евро в ключови цифрови технологии

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-04-17

Парламентът одобри финансирането на европейска програма за суперкомпютри, изкуствен интелект, електронна сигурност и цифрови умения за периода 2021-2027 г.


Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Europe) е нова инициатива на ЕС с бюджет от 9,2 млрд. евро. Тя цели да осигури уменията и инфраструктурата, от които европейците се нуждаят, за да отговорят на цифровите предизвикателства в личния и деловия живот.

Програмата е част от стратегия за развитие на технологичния потенциал на единния цифров пазар, който може да създаде 4 млн. работни места и да добави 415 млрд. евро годишно към европейската икономика.

„От дълги години технологичният сектор в ЕС изостава спрямо други страни като САЩ и Китай. Нуждаем се от последователен общоевропейски подход и амбициозни инвестиции, за да намерим решение на хроничното несъответствие между растящото търсене на най-модерните технологии и наличното предлагане в Европа“, заяви докладчикът Ангелика Млинар (АЛДЕ, Австрия).

Част от бюджета ще бъде заделен за малки предприятия и административни служби с цел да се насърчи по-доброто използване на технологиите от тях. Друга част от средствата ще бъдат насочени в стратегически области като суперкомпютрите, изкуствения интелект и електронната сигурност.

Ангелика Млинар посочи, че въпреки наличието на изключителни европейски постижения в изследванията и иновациите „за нашите фирми, особено за малкия бизнес, все още е трудно да получат достъп и да се възползват от новите технологии“. „Програмата е създадена, за да се заеме с проблема за ниското ниво на въвеждане на изпитателни технологии. На път сме да създадем един от най-обещаващите и необходими фондове за бъдещето на Европа“, добави тя.

В какво ще инвестира Програмата в областта на цифровите технологии за Европа 
  • 2,7 млрд. евро за суперкомпютри 
  • 2,5 млрд. евро за изкуствен интелект 
  • 2 млрд. евро за електронна сигурност 
  • 700 млн. евро за цифрови умения 
  • 1,3 млрд. евро за насърчаване на използването на цифровите технологии 
Източник: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bg
 Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria