ЕС укрепва външните граници с 10000 гранични служители

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-04-19

Европейският парламент одобри на 17 април планове за 10 000 гранични служители постоянен състав на Европейската агенция за гранична и брегова охрана до 2027 г.


Законодателството цели да укрепи сигурността на външните граници на Европа и да направи по-ефективно връщането на хора от страни извън ЕС, които нямат право на престой в границите на блока. Постоянният състав ще се състои както от хора, наети от агенцията, така и от служители, които ще трябва да бъдат изпратени от страните членки.

Броят на мигрантите и бежанците, които искат да влязат в ЕС, се увеличи значително преди няколко години, което постави под въпрос способността на отделни страни да се справят с наплива.

Промените ще подобрят управлението на миграционните потоци и ще подобрят сигурността на ЕС. Новият постоянен състав на агенцията ще може по искане на дадена страна от ЕС да поема да упражнява граничен контрол и да се бори с трансграничната престъпност. При спешна нужда страните от ЕС ще имат възможност да търсят помощ от силите за бързо реагиране на агенцията.

Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение относно състава на агенцията в края на март 2019 г. То трябва да бъде официално потвърдено от всяка от двете институции. След това правилата ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Новият постоянен състав на агенцията ще бъде готов за използване от 2021 г.

Допълнителна информацияот източника: Европейски парламент http://www.europarl.europa.eu/news/bgКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria