Реформа в областта на авторското право: Комисията приветства вота на Европейския парламент в подкрепа на модернизираните правила, адаптирани към ерата на цифровите технологии

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-03-26

Европейският парламент гласува в подкрепа на новата Директива за авторското право, чиято цел е да донесе осезаеми ползи за гражданите, всички творчески сектори, пресата, научните изследователи, преподавателите и институциите, ангажирани с опазването на културното наследство.


Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел в съвместно изявление приветстваха постигнатото:

„Приветстваме одобряването от страна на Европейския парламент на Директивата за авторското право, която ще се прилага в условията на цифровия единен пазар. Директивата осигурява закрила за творчеството в ерата на цифровите технологии и възможност за гражданите на ЕС да се ползват от по-широк достъп до съдържание и нови гаранции за цялостна закрила на свободата им на изразяване онлайн. Новите правила ще укрепят нашите творчески индустрии, които съставляват 11,65 милиона работни места, 6,8 % от БВП и се оценяват на 915 милиарда евро годишно.

Днешният вот осигурява правилния баланс между интересите на всички участници — потребители, творци, автори, пресата — и едновременно с това въвежда съразмерни задължения за онлайн платформите.

Директивата за авторското право защитава свободата на изразяване, която е основна ценност на Европейския съюз. В нея се предвиждат сериозни гаранции за потребителите, като ясно се посочва, че навсякъде в Европа изрично се разрешава използването на съществуващи произведения за целите на цитиране, критика, рецензия, карикатура, а също и пародия. Това означава, че свободно могат да се използват мемове и подобни употреби за пародийни цели. Интересите на потребителите са защитени също така чрез ефективни механизми, които им дават възможност да оспорят в кратки срокове всяко необосновано отстраняване на тяхно съдържание от страна на платформите.

Същевременно благодарение на директивата ще се подобри позицията на творците при техните преговори с големите платформи, които до голяма степен се облагодетелстват от тяхното съдържание. Ще бъде по-лесно за писателите, журналистите, певците, музикантите и артистите да договарят по-добри споразумения с техните издатели или продуценти. Новите правила също така ще позволят на научноизследователските организации, университетите, училищата, библиотеките и музеите да използват онлайн повече съдържание. Директивата взема предвид новите технологии, за да гарантира, че изследователите ще могат да се възползват максимално от възможностите, които предлага извличането на информация от текст и данни.

Благодарим на всички участващи страни, и по-специално на членовете на Европейския парламент и на държавите членки за всички положени от тях усилия, за да стане възможна тази реформа, която е от ключово значение за бъдещето на Европа.“

Контекст

През 2016 г. проучвания на Комисията показаха, че 57 % от потребителите на интернет ползват статии, публикувани в пресата, посредством социални мрежи, информационни агрегатори или онлайн търсачки. 47 % от тези потребители четат извадки, компилирани от тези уебсайтове, без да кликват върху тях. Същата тенденция е отбелязана и при музикалната и филмовата индустрия: 49 % от потребителите на интернет в ЕС ползват музикално или аудио-визуално съдържание онлайн, а 40 % от потребителите на възраст между 15 и 24 години гледат телевизия онлайн поне веднъж седмично. Оттогава насам тази тенденция набра огромна скорост.

Следващи стъпки

Текстът, приет днес от Европейския парламент, ще трябва да бъде официално одобрен от Съвета на Европейския съюз през следващите седмици. След като бъде публикуван в Официален вестник на ЕС, държавите членки ще разполагат с 24 месеца за транспониране на новите правила в националното си законодателство.

История на досието

През септември 2016 г. Европейската комисия предложи, като част от стратегията за цифровия единен пазар, правилата на ЕС за авторското право да бъдат модернизирани, за да може европейската култура да се развива и разпространява.

Реформата в областта на авторското право на ЕС е приоритетно досие за Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. С нея се модернизират правилата на ЕС за авторското право, които датират от 2001 г., когато все още не съществуваха социални медии, нямаше видео по заявка, музеите не цифровизираха сбирките си, а преподавателите не предлагаха онлайн курсове.

Днешното одобрение е част от по-широкообхватна инициатива за адаптиране на правилата на ЕС за авторското право към ерата на цифровите технологии. През декември 2018 г. съзаконодателите на ЕС се договориха за нови правила, така че да се улесни предлагането от европейските радио- и телевизионни оператори на някои предавания чрез услугите им за онлайн достъп до излъчвания на живо или на запис. А от 1 април 2018 г. европейските граждани, които закупуват или се абонират за филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри в своята държава членка по произход, имат достъп до тях, когато пътуват или временно пребивават в друга държава от ЕС.

 

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1839_bg.htmКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria