ЕС въвежда нови изисквания за безопасност на превозните средства

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-03-26

Институциите на ЕС постигнаха временно политическо споразумение относно преработения Регламент относно общата безопасност. От 2022 г. ще бъдат въведени нови задължителни за европейските автомобили технологии за безопасност, предпазващи пътници, пешеходци и велосипедисти.


Новите технологии на пазара могат да спомогнат за намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията по пътищата ни, 90 % от които се дължат на човешка грешка. През май 2018 г. Комисията предложи конкретни мерки за безопасност на превозните средства да станат задължителни, в т.ч. системи за ограничаване на опасните мъртви зони в камиони и автобуси и технология за предупреждаване на водача при сънливост или разсейване. Усъвършенстваните устройства за безопасност ще намалят броя на произшествията, ще проправят пътя към все по-свързана и автоматизирана мобилност и ще насърчат иновациите и конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост в световен мащаб.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: Всяка година по пътищата ни загиват 25 000 души. По-голямата част от тези злополуки са вследствие на човешка грешка. Можем и трябва да действаме, за да променим това. С новите усъвършенствани устройства за безопасност, които ще станат задължителни, можем да постигнем въздействие, аналогично на това при първоначалното въвеждане на обезопасителните колани. Много от новите устройства вече съществуват, по-специално при автомобилите от по-висок клас. Сега повишаваме нивото на безопасност във всички класове и проправяме пътя към свързана и автоматизирана мобилност на бъдещето.

Към новите задължителни устройства за безопасност спадат (вж. пълния списък тук):

  1. За леки автомобили, микробуси, камиони и автобуси: предупреждаване за сънливост и разсейване на водача (напр. използване на смартфон по време на шофиране), интелигентна система за регулиране на скоростта и безопасност при движение на заден ход чрез камери или датчици, както и записващо устройство в случай на злополука („черна кутия“).
  2. За леки автомобили и микробуси: предупредителна система при напускане на пътната лента, усъвършенствана система за аварийно спиране и обезопасителни колани, подобрени чрез изпитвания на сблъсък.
  3. За камиони и автобуси: специфични изисквания за подобряване на пряката видимост на водачите на автобуси и камиони и отстраняване на мъртвите зони, както и системи в предната част и отстрани на превозното средство за откриване и предупреждаване за уязвими участници в пътното движение, особено при завой.

Комисията очаква предложените мерки да помогнат за спасяването на над 25 000 човешки живота и за предотвратяване на най-малко 140 000 тежки наранявания до 2038 г. Това ще допринесе за дългосрочната цел на ЕС — до 2050 г. броят на загиналите и тежко ранените да бъде почти нула („нулева смъртност“).

Освен защитата на хората по европейските пътища новите усъвършенствани устройства за безопасност ще помогнат на водачите да свикнат постепенно с новите системи за оказване на помощ при шофиране. Повишаването на степента на автоматизация крие значителен потенциал за компенсиране на човешките грешки и предлага нови решения във връзка с мобилността на възрастните и хората с физически увреждания. Всичко това следва да подсили общественото доверие и приемът на автоматизирани превозни средства в подкрепа на прехода към автономно шофиране.

Следващи стъпки

Постигнатото от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на т.нар. тристранни преговори политическо споразумение предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. Новите устройства за безопасност ще станат задължителни от 2022 г., с изключение на системите за пряка видимост за камиони и автобуси и разширената зона за удар на главата за леки автомобили и микробуси, които ще последват по-късно поради необходимите промени в проектирането на конструкцията.

Контекст 

През последните години ЕС въведе набор от задължителни мерки, които според оценките са допринесли за намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия с 50 000. Тези мерки включват електронни системи за управление на стабилността във всички превозни средства, както и усъвършенствани системи за аварийно спиране и системи за предупреждение при напускане на лентата за движение в камиони и автобуси.

През 2017 г. Комисията започна обществена консултация за събиране на мнения от заинтересованите страни относно възможните подобрения на настоящите мерки за безопасност на превозните средства. След това в рамките на третия набор от действия по инициативата „Европа в движение“ през май 2018 г. Комисията предложи преразглеждане на Регламента относно общата безопасност и Регламента относно безопасността на пешеходците. Преразгледаният регламент относно общата безопасност върви ръка за ръка с ефективното управление на безопасността на пътната инфраструктура, по отношение на което през февруари 2019 г. бе прието предложение на Комисията.

Комисията също така представи Съобщение относно свързаната и автоматизираната мобилност за превръщане на Европа в световен лидер при системите за автономна и безопасна мобилност. Като първо постижение в областта на свързаната мобилност Комисията прие нови правила, с които се ускорява внедряването на съвместни интелигентни транспортни системи (СИТС) по пътищата на Европа. СИТС позволяват на превозните средства да „общуват“ помежду си, с пътната инфраструктура и с други участници в пътното движение — например във връзка с опасни ситуации, ремонти на пътя и времевото управление на светофарите, с което автомобилният транспорт става по-безопасен, по-екологичен и по-ефективен.

За повече информация

Източник: ЕККъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria