Търговски преговори ЕС — САЩ: Европейската комисия публикува доклад за напредъка

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2019-01-30

Европейската комисия публикува доклад за изпълнението на съвместното изявление от 25 юли 2018 г., договорено от председателя Юнкер и президента Тръмп.

В съответствие с ангажимента на Комисията за прозрачност докладът съдържа подробен преглед на актуалното състояние на преговорите към момента. Документът беше изпратен днес на Европейския парламент и държавите членки.


Съвместното изявление даде началото на нов етап в търговските отношения между ЕС и САЩ, като предотврати ескалацията на напрежението в областта на търговията и очерта положителна програма за трансатлантическа търговия. ЕС и САЩ се договориха да създадат изпълнителна работна група, която да постигне напредък по тази работна програма. От страна на ЕС групата се оглавява от Сесилия Малмстрьом, комисарят на ЕС по въпросите на търговията, а от страна на САЩ преговорите се водят от търговския представител на САЩ Робърт Лайтхайзър.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Търговските дискусии и преговори, в които участва ЕС, трябва да бъдат прозрачни и приобщаващи, като сегашните преговори със Съединените щати не правят изключение. След като публикувахме проектите на предложения на Комисията за мандати за преговори, днес даваме гласност на този подробен доклад. По този начин всеки може да види какво обсъждаме , както и какво не обсъждаме, което е не по-маловажно. Например ние не предлагаме преговори със САЩ за намаляване или премахване на митата върху селскостопанските продукти. Моето твърдо намерение е да гарантирам най-високо равнище на прозрачност по време на целия процес.“

На 10 септември 2018 г. комисар Малмстрьом и посланик Лайтхайзър започнаха преговори в Брюксел, последвани от срещи в Ню Йорк на 25 септември и във Вашингтон на 14 ноември и след това на 8 и 10 януари 2019 г. Оттогава се проведоха и няколко технически заседания.

Като взе предвид не само буквата, но и духа на съвместното изявление, ЕС предложи редица дългосрочни и средносрочни мерки за постигане на напредък. Основният акцент на преговорите през първите няколко месеца беше как да се постигнат резултати по регулаторните въпроси. От страна на ЕС беше постигнат напредък и по отношение на улесняването на вноса на соя от САЩ. В сравнение със същия период през предходната година вносът на соя от САЩ в Европейския съюз се е увеличил със 114 % през текущата пазарна година (от юли до края на януари 2019 г.). С дял от 77 % от вноса на соя в ЕС сега САЩ са основният доставчик за Европа. Комисията стигна до заключението, че соята от САЩ отговаря на техническите изисквания за биогорива в ЕС, като това решение ще разшири пазарните възможности в Европа.

За изпълнението на някои елементи от съвместното изявление Комисията има нужда от конкретни мандати за водене на преговори, разрешени от Съвета. Във връзка с преговорите по митата върху промишлените стоки и начините за улесняване на процеса, с който фирмите подлагат на изпитване продуктите си (оценяване на съответствието), на 18 януари 2019 г. Комисията представи на държавите — членки на ЕС, проекти на мандати за преговори.

От съвместното изявление става ясно, че тези преговори са основани на условието, че САЩ няма да налагат нови мита или данъци върху износа на ЕС, в т.ч. на автомобили и автомобилни части. Комисията също така ясно заяви, че заключението от преговорите относно премахването на митата за промишлените стоки зависи от премахването от страна на САЩ на техните действащи мерки върху стоманата и алуминия от ЕС, въведени през юни 2018 г.

По-нататъшни стъпки

На 7 февруари комисар Малмстрьом ще участва в заседанието на експертната група по търговските споразумения на ЕС, в чийто дневен ред ще бъдат отношенията между ЕС и САЩ. Тази група беше създадена през 2017 г. като нов форум за консултации с организациите на гражданското общество по търговската политика на Комисията.

За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-784_bg.htmКъм всички новини
План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria