Проучване на Европейската комисия показва, че гражданите се опасяват от намеса в предстоящите избори за Европейски парламент

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-11-26

Европейската комисия посвещава своя годишен колоквиум за основните права на „Демокрацията в ЕС“ в момент, в който европейците се тревожат от евентуална намеса в изборите.


Ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, разкрива очакванията на европейците за европейските избори през май 2019 г., както и какво би ги мотивирало да гласуват. Проучването показва също, че мнозинството граждани на ЕС се опасяват, че кампании за дезинформация, изтичане на данни и кибератаки могат да нарушат изборния процес.

На годишния колоквиум за основните права през 2018 г. се събират политици, изследователи, журналисти, НПО и активисти, за да обсъдят как да направим нашите демократични системи по-устойчиви и по-приобщаващи, как да подкрепяме гражданското общество и как да гарантираме сигурността, свободата и справедливостта на изборите.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, заяви: Нашите изследвания показват, че хората наистина се тревожат по повод на дезинформацията. Добрата новина е, че все повече граждани се отнасят критично към информацията, която получават, и знаят, че скрити сили желаят да манипулират това, което те четат и мислят, и това, за което гласуват. За да се утвърди легитимността на нашата европейска демокрация, е изключително важно гражданите да използват правото си на глас. Ето защо всички ние — държави членки и институции на ЕС — трябва да защитаваме нашите избори и да укрепваме нашата демокрация.

Какво искат европейците в навечерието на европейските избори

42% от европейците са гласували на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Публикуваните днес данни показват какво би могло да накара по-голям процент от тях да гласуват:

 • 43% от респондентите биха желали да получат повече информация за ЕС и неговото въздействие върху тяхното ежедневие;
 • 31% искат повече млади хора да участват като кандидати.

Комисията „Юнкер“ работи усилено за доближаване на ЕС до неговите граждани. Членовете на Комисията участваха в над хиляда диалози с граждани от началото на своя мандат.

Комисията стартира няколко кампании, включително кампанията EU Protects (ЕС закриля) и кампанията EU and ME (ЕС и аз), която е насочена към по-младото поколение. Преди изборите Европейската комисия ще проведе заедно с Европейския парламент кампании за повишаване на осведомеността, за да мобилизира гражданите да гласуват.

Опасения, свързани с изборите

Днешните данни показват, че европейците се опасяват от намеса в изборите:

 • 61% се безпокоят, че изборите могат да бъдат манипулирани чрез кибератаки;
 • 59% се опасяват, че чуждестранни лица и престъпни групи могат да повлияят на изборите;
 • 67% изразяват загриженост, че личните данни, които предоставят онлайн, могат да се използват за отправяне на целенасочени политически послания към тях.

Въпреки това огромно мнозинство от европейците (74-81%) са съгласни по какъв начин да се справим с тези заплахи:

 • чрез въвеждане на повече прозрачност в онлайн платформите на социалните медии, включително чрез ясно посочване на авторите на онлайн реклами;
 • чрез предоставяне на равни възможности на всички политически партии за достъп до онлайн услуги за привличане на вниманието на гласоподавателите;
 • чрез предоставяне на право на отговор на кандидатите или политическите партии в социалните медии;
 • чрез въвеждане на същия период за предизборно мълчание онлайн като този, който вече важи за традиционните медии.

Справяне с предизвикателствата

През септември Европейската комисия вече представи набор от конкретни мерки, за да се гарантира, че изборите за Европейски парламент догодина са организирани по свободен, справедлив и сигурен начин. Мерките включват по-голяма прозрачност на политическата реклама онлайн и възможност за налагане на санкции за незаконното използване на лични данни с цел съзнателно повлияване върху резултата от европейските избори.

Европейската комисия също така създаде европейска мрежа за сътрудничество в областта на изборите, която ще заседава за пръв път през януари 2019 г. Комисията призовава държавите членки да номинират свои представители в тази мрежа възможно най-скоро. На колоквиума за основните права ще се разгледат потенциалните решения преди първото заседание на мрежата.

Европейската комисия предприема редица действия по отношение на дезинформацията. Някои от най-големите технологични компании подписаха миналия месец Кодекс за добри практики по отношение на дезинформацията, който ще помогне за осигуряване на повече прозрачност на спонсорираната политическа реклама онлайн. Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в момента финализират общ план за действие относно дезинформацията, за да може на тази заплаха да се реагира координирано на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки. Очаква се планът за действие да бъде приет през идните седмици.

Контекст

Проучването на Евробарометър относно демокрацията и изборите бе проведено на живо с 27 474 респонденти в техния дом в 28-те държави от ЕС.

Наборът от мерки за защита на европейските избори е съсредоточен върху:

 • Защитата на данните: подобряване на защитата на личните данни в контекста на изборите
 • Прозрачността: гарантиране на прозрачността на политическата реклама онлайн
 • Киберсигурността: защита на изборите от кибератаки
 • Сътрудничеството: подобряване на националното и европейското сътрудничество във връзка с потенциални заплахи за изборите за Европейски парламент
 • Подходящите санкции: гарантиране на всеобщо спазване на изборните правила

За повече информация

Евробарометър за демокрацията и изборите — доклад и информационни документи

Състояние на Съюза през 2018 г.: Гарантиране на свободни и честни европейски избори

Годишен колоквиум за основните права, 2018Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria