" /> ">

Комисар Крецу: Инвестиция от 293,4 млн. евро ще намали времето за пътуване с влак между Пловдив и Бургас

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-11-15

Европейската комисия одобри инвестиция от 293,4 млн. евро по линия на Кохезионния фонд в по-модерни, по-бързи и по-безопасни железопътни връзки в България. Става дума за маршрута между градовете Пловдив и Бургас, свързващ някои от най-големите градове на България с едно от най-важните пристанища на Черно море. Вижте какво каза по този повод Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика в специално интервю за информационна агенция "Фокус".


Защо Еврокомисията е приела този проект? Каква ще бъде конкретната полза за българските граждани?

Този проект е от съществено значение за завършване на ключов участък от железопътната връзка между София - Пловдив и Бургас, която е част от коридора на основната мрежа на Трансевропейски транспорт (TEN-T) Ориент-Изток-Мед. Целта на Европейския съюз е да завърши всички коридори на основните мрежи в държавите-членки най-късно до 2030 г. Това ще позволи на гражданите и на стоките да пътуват по-бързо и по-безопасно, като същевременно намаляват вредните емисии за околната среда. Благодарение на тази инвестиция, времетраенето на пътуването ще се намали с около 40 минути, докато сигурността ще бъде подобрена, благодарение на новите сигнална и комуникационна системи, както и на премахването на 29 ж.п. прелеза, които ще бъдат заменени от надлези, пешеходни мостове и други съоръжения.

Има ли други важни мащабни проекти, одобрени в България?

Да, всички железопътни и пътни проекти, финансирани от ЕС в България през периода 2014-2020 г., се намират на коридор "Трансевропейски транспорт-изток-Мед" (TEN-T). Одобрените големи проекти включват железопътната връзка Елин Пелин - Костенец, която ще подпомогне изграждането на железопътната част за София - Пловдив. В българските градове, политиката на сближаване инвестира и в по-добра и устойчива градска мобилност, като най-значителният проект е разширяването на софийското метро, благодарение на почти 930 милиона евро инвестиции в последното десетилетие. 

Какво бъдеще за инвестициите на ЕС след 2020 година?

В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Европейската комисия предлага да инвестира в България над 10 милиарда евро чрез политиката на сближаване, повишен ресурс в рамките на намален общ бюджет.  В периода 2021-2027 г. политиката на сближаване ще продължи да подкрепя трансформацията на българската икономика, помагайки й да се превърне в по-конкурентноспособна, иновативна и зелена. Тя ще играе и важна роля в осигуряването на по-добра среда на живот за българските граждани като, например, в подобряването на водоснабдяването и на преработката на отпадни води или повишаването на качеството на въздуха.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria