• Cпособността за ефективна борба с корупцията в риск след измененията в съдебните и наказателните закони  
 • Нужда от засилване на парламентарния контрол над разузнавателните служби  
 • Евродепутатите осъждат насилствените и непропорционални действия на полицията в отговор на публичните протести
 • " />
 • Cпособността за ефективна борба с корупцията в риск след измененията в съдебните и наказателните закони  
 • Нужда от засилване на парламентарния контрол над разузнавателните служби  
 • Евродепутатите осъждат насилствените и непропорционални действия на полицията в отговор на публичните протести
 • ">

  Румъния: евродепутатите изразяват дълбока загриженост за съдебната независимост и върховенство на закона

  Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-11-13

  • Cпособността за ефективна борба с корупцията в риск след измененията в съдебните и наказателните закони  
  • Нужда от засилване на парламентарния контрол над разузнавателните служби  
  • Евродепутатите осъждат насилствените и непропорционални действия на полицията в отговор на публичните протести

  ЕП е „дълбоко загрижен“ от реформата на румънските съдебни и наказателни закони, която застрашава разделението на властите и борбата срещу корупцията.

  В резолюцията, отразяваща дебата с румънския премиер Виорика Дънчила на 3 октомври, пленарната зала призовава румънските власти да приложат гаранции, за да се избегне всякаква намеса, която води до нарушаване на системата за проверки и баланси и да се противопоставят на всякакви мерки за декриминализиране на корупцията на високо ниво.


  Приетият текст с 473 гласа „за“, срещу 151 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“, сочи към новото законодателство относно съдии и прокурори, за съдебната организация и за Висшия магистратски съвет. В съответствие с предупрежденията на Групата държави срещу корупцията на Съвета на Европа (GRECO) и на Венецианската комисия, евродепутатите предупреждават, че новото законодателство би могло да окаже въздействие върху независимостта на съдебната система, нейната ефикасност и качество, включително да има негативни последици за борбата срещу корупцията.


  Измененията в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс - много от които Конституционния съд на Румъния счита за противоконституционни - са още една причина на безпокойство, с допълнително въздействие върху способността за борба срещу корупцията, престъпленията свързани с насилие и организираната престъпност.


  Ролята на румънските разузнавателни служби и предполагаемата им намеса в дейността на румънската съдебна система карат ЕП да предложи засилване на парламентарния надзор в Румъния.


  Безпристрастно разследване на действия на полицията за борба с безредиците


  Парламентът осъжда "насилствената и непропорционална намеса" на полицията по време на масовите протести в Букурещ през август 2018 г. и призовава румънските власти да осигурят прозрачно, безпристрастно и ефективно разследване на действията на полицията за борба с безредиците.


  Нови правила за финансиране на НПО


  Евродепутатите предупреждават, че законодателството относно финансирането, организацията и функционирането на НПО може да сплаши гражданското общество и отбелязват, че това може да влезе в конфликт с принципа на свобода на сдружаване и правото на неприкосновеност на личния живот.


  Внимателно наблюдение на усилията за борба срещу корупцията и спазването на принципите на правовата държава


  Парламентът приканва Европейската комисия да възобнови годишния си антикорупционен мониторинг във всички държави членки на ЕС и предлага система от стриктни показатели за измерване нивото на корупция във всяка страна и оценяване на техните антикорупционни политики.


  Необходим е редовен, систематичен и обективен процес за оценка на зачитането на демокрацията, основните права и върховенството на закона, според Парламента. Той ще гласува отделна резолюция в сряда, която ще повтори неговите призиви за създаване на механизъм за оценка на основополагащите ценности на ЕС във всички държави членки веднъж годишно.

  Източник: Европейски парламент  Към всички новини

  План за инвестици за ЕС
  #investEU  TWEET to @ECinBulgaria