• Държавите членки на ЕС не успяват да контролират износа на оръжия 
  • Необходими са повече прозрачност и механизъм за санкции 
  • Оръжията от ЕС поддържат кризата в Йемен  
" />
  • Държавите членки на ЕС не успяват да контролират износа на оръжия 
  • Необходими са повече прозрачност и механизъм за санкции 
  • Оръжията от ЕС поддържат кризата в Йемен  
">

Парламентът гласува за засилване на контрола над износа на оръжия

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-11-14

  • Държавите членки на ЕС не успяват да контролират износа на оръжия 
  • Необходими са повече прозрачност и механизъм за санкции 
  • Оръжията от ЕС поддържат кризата в Йемен  

Системното неизпълнение от страна на държавите членки на ЕС на правилата на ЕС относно контрола върху износа на оръжия трябва да подлежи на механизъм за санкции, заяви в сряда Парламентът.

Въпреки съвместно договорените правила, определящи критериите за това кой би могъл да получи лиценз за износ на оръжия, държавите членки систематично не успяват да ги прилагат. Парламентът изисква механизъм за налагане на санкции на държавите членки на ЕС, които нарушават правилата.


Общите правила относно износа на оръжия са ключови за предотвратяване нарушенията на правата на човека и използването на европейски оръжия срещу европейски въоръжени сили, отбеляза Парламентът.


Саудитска Арабия


Евродепутатите споменават някои особени случаи, като например по-голямата част от износа на оръжия за Саудитска Арабия, който е получил зелена светлина от държавите членки на ЕС, въпреки че този износ нарушава поне шест от осемте критерия и по този начин подкопава цялостните европейски усилия за контрол върху оръжията. Изнесените военни кораби подпомогнаха военноморската блокада на Йемен, а самолетите и бомбите изиграха основна роля във въздушната кампания, допринасяйки за продължаващото страдание на населението в Йемен, отбелязват евродепутатите.


Те поздравиха някои държави като Германия и Нидерландия, които са преустановили доставките на оръжия на Саудитска Арабия и разкритикуваха държавите членки, които още не са го направили. Евродепутатите също така призоваха за налагането на оръжейно ембарго върху всички членове на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.


ДАЕШ въоръжена с „произведено в ЕС“


Евродепутатите са "потресени от количеството произведени в ЕС оръжия и боеприпаси, които бяха открити в ръцете на ДАЕШ в Сирия и Ирак ". Съгласно Общата позиция на ЕС, държавите членки трябва да гарантират, че лицензите за износ не се отклоняват към нежелани крайни потребители. Някои държави членки на ЕС, обаче, като България и Румъния, не успяват да прилагат тази разпоредба ефективно.


За да се избегне рискът оръжия да стигат в грешни ръце, евродепутатите призовават всички държави членки да „отказват подобни трансфери в бъдеще, и по-специално за САЩ и Саудитска Арабия“.


Резолюцията относно контрола над износа на оръжия беше приета с 427 гласа „за“, срещу 150 гласа „против“ и 97 гласа „въздържал се“.


Цитат


Докладчикът Сабине Льозинг (Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица, Германия) каза: „Износът на оръжия не стабилизира чуждите държави или региони, нито спомага за създаването на мир. Оръжията усилват конфликтите. Европейските оръжия носят основната отговорност за настоящата война в Йемен. Общата позиция относно износа на оръжия трябва да се прилага ефективно. Това включва, наред с останалото, механизъм за санкции. "Бързи факти


Последните данни сочат, че ЕС е вторият по големина доставчик на оръжия в света (27% от световния износ) след САЩ (34%) и преди Русия (22%). През 2016 г. 40,5% от износа на оръжия е бил към страните в Близкия изток и Северна Африка, като по-голямата част се пада на Саудитска Арабия, Египет и Обединените арабски емирства (ОАЕ)..


Общата позиция на ЕС относно износа на оръжия е единствената регионална правнообвързваща договореност за износа на конвенционални оръжия. В нея са изброени осем критерия, които държавите членки трябва да прилагат при вземането на решение за лицензиране за износ на оръжия.

Източник: Европейски парламентКъм всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria