• Евродепутатите искат оценка на ценностите на ЕС във всяка държава членка 
  • Сегашната рамка за диалог не е достатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите към правовата държава  
  • Призовават Съвета на ЕС „ да поеме по подходящ начин“ ролята си в процедурите относно член 7, които вече са в ход 
" />
  • Евродепутатите искат оценка на ценностите на ЕС във всяка държава членка 
  • Сегашната рамка за диалог не е достатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите към правовата държава  
  • Призовават Съвета на ЕС „ да поеме по подходящ начин“ ролята си в процедурите относно член 7, които вече са в ход 
">

Механизъм за защита на демокрацията в ЕС е нужен повече от всякога сега, отбелязаха евродепутатите

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-11-14

  • Евродепутатите искат оценка на ценностите на ЕС във всяка държава членка 
  • Сегашната рамка за диалог не е достатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите към правовата държава  
  • Призовават Съвета на ЕС „ да поеме по подходящ начин“ ролята си в процедурите относно член 7, които вече са в ход 

ЕС се нуждае е от ясен, постоянен и обективен механизъм, който да защитава демокрацията и основните права, отбеляза ЕП в сряда.

В незаконодателната резолюция евродепутатите изразиха съжаление, че Европейската комисия още не е предложила законодателно предложение за въвеждането на такъв механизъм, за което пленарната зала призова през октомври 2016 г.


Те отбелязват, че оттогава насам Парламентът предприе безпрецедентната стъпка да призове Съвета да задейства член 7 от Договора за ЕС срещу Унгария и да определи наличието на явен риск от сериозно нарушение от страна на Унгария на основополагащите ценности на ЕС, а Комисията пое инициативата по отношение на Полша и също така поиска откриването на процедура по член 7.


Те призовават Съвета „до поеме по подходящ начин“ институционалната си роля в тези процедури, да информира незабавно и напълно Парламента на всички етапи, и да покани ЕП, който да представи мотивираното си предложение относно Унгария към Съвета.


Те също така посочват нарастващите опасения по отношение на демокрацията и върховенството на закона в Малта, Словакия и Румъния и големия брой процедури за нарушение срещу няколко държави членки в областта на правосъдието, основните права и гражданството.


Текстът, който беше приет чрез вдигане на ръка, приключва дебата от пленарната зала от 23 октомври с първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и Австрийското председателство на Съвета на ЕС.


Парламентът предупреждава, че предизвикателствата пред върховенството на закона и демокрацията в ЕС представляват риск за свободата, сигурността и правосъдието, както и легитимността на външната дейност на ЕС, особено във връзка с политиките за присъединяване и съседство.


Евродепутатите подчертават, че уредбата за правовата държава, определена от Комисията през 2014 г., която е била използвана само с Полша, се е оказала недостатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите.

Предложеният от ЕП механизъм ще се основава на годишна, основана на факти оценка на спазването на ценностите от всички държави членки, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, включително препоръки за отделните държави , както това се прави за икономическите политики, което ще бъде последвано от междупарламентарен дебат.


Този нов инструмент, съгласно резолюцията, може да бъде свързан с проектозаконодателството, предложено от Комисията, за защита на бюджета на ЕС в случай на пропуски по отношение на върховенството на закона.


Цитати


Емил Радев (ЕНП, България) коментира: „Преди две години Европейския парламент призова за общоевропейски механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права, който да се прилага еднакво, въз основата на ясни критерии, спрямо всички държави-членки. Този Механизъм ще замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния и ще гарантира, че всички държави в Европейския съюз са оценявани еднакво, а не по политически или други пристрастия. Време е Европейската комисия да прояви смелост и да излезе със законодателно предложение“.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria