Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел откри конференцията CEE BLOCK, която има амбицията да се превърне в най-големия блокчейн форум за региона.

" />

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел откри конференцията CEE BLOCK, която има амбицията да се превърне в най-големия блокчейн форум за региона.

">

Комисар Мария Габриел: До 2020 година европейските инвестиции в блокчейн технологиите ще достигнат 300 милиона евро

Европейски информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Благоевград. ЕВРОПА ДИРЕКТНО- Благоевград е част от ИНФОРМАЦИОННАТА МРЕЖА EUROPE DIRECT, която обхваща целия ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Дата: 2018-10-26

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел откри конференцията CEE BLOCK, която има амбицията да се превърне в най-големия блокчейн форум за региона.


При откриването тя посочи, че блокчейн технологията променя начина, по който гражданите и фирмите си сътрудничат, обменят информация, правят сделки и предоставят услуги.

„Блокчейн е възможност, която не трябва да пропускаме. Това е възможност за европейския бизнес да въведе нови надеждни бизнес модели, а за публичните власти да предоставят по-иновативни и сигурни услуги за гражданите. Това е възможност и за страните членки да преосмислят начина на работа на своите информационни системи и начина, по който потребителите и техните лични данни са защитени“, отбеляза Мария Габриел.

Тя информира, че в европейската обсерватория за блокчейн, която започна работа през февруари, вече има включени над хиляда организации с над 400 проекта. През април, 26 страни членки, сред които и България, се обединиха в съвместна декларация за създаването на надеждна европейска инфраструктура за блокчейн услуги. Тя ще подпомогне предоставянето на трансгранични цифрови публични услуги по най-високите стандарти за сигурност, защита на данните и енергийна ефективност.

„Доверието е най-ценния ресурс в цифровата икономика и общество. То става все по-важно и за гражданите, които искат да защитят своите лични данни, и за компаниите, които искат да увеличат своята продуктивност чрез цифровизиране на техните услуги, процедури и продукти. То е важно и за правителствата, които трябва да предоставят услуги и на гражданите, и на бизнеса. Блокчейн ще създаде нови възможности за бизнес, ще стимулира иновативността и ще донесе ползи на гражданите“, каза българският еврокомисар.

Мария Габриел отбеляза още, че приложенията на блокчейн могат да бъдат видени както в държавната администрация и митниците, така и в банковия сектор, финансите, енергетиката и дори при гарантиране на сигурността на системите за гласуване на изборите. В бъдещият многогодишен бюджет на ЕС за периода след 2021 година тя предложи създаването на нова програма „Цифрова Европа“, в която са предвидени средства за подкрепа развитието на блокчейн.Към всички новини

План за инвестици за ЕС
#investEUTWEET to @ECinBulgaria